Dzięki tej podstronie chcemy poinformować Państwa o zadaniach, nad którymi obecnie pracuje Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Są to zadania, które rozpoczęliśmy, nadzorujemy i które zostaną zakończone. Nie wymieniamy spraw, które wynikają z zadań punktu informacji turystycznej, tj. obsługi ruchu turystycznego poprzez udzielanie na bieżąco informacji turystycznej.

W 2007 roku MCIT otrzymało od Polskiej Organizacji Turystycznej I miejsce wśród punktów informacji turystycznych w kraju. Pragniemy dalej utrzymywać wysoki poziom działalności. Dlatego też chcemy na bieżąco Państwa informować o podejmowanych przedsięwzięciach.

Zapewniamy, że podstrona będzie regularnie aktualizowana. Zapraszamy do systematycznych odwiedzin!


- Pracujemy nad opisem szlaków turystycznych naszego powiatu. Wśród różnego rodzaju publikacji znaleźliśmy opisy 62 tras turystycznych w naszym powiecie. Najatrakcyjniejsze trasy zostaną naniesiona na opracowaną przez nas mapę powiatu mrągowskiego. Jest to bez wątpienia najważniejszy rozpoczęty przez nas projekt. Będziemy dążyć by najciekawsze trasy zostały oznakowane.

- Opracowujemy statystykę dotyczącą wielkości i struktury ruchu turystycznego w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej w okresie od 2005 r. do 2007 r. Prezentację będzie udostępniona na stronie internetowej.

- Aktualizujemy stan bazy noclegowej powiatu mrągowskiego pod względem ilościowo - jakościowym. Opracowane przez nas formularze zostały rozesłane do poszczególnych gmin. Czekamy na informacje zwrotne.

- Uzupełniamy
galerię zdjęć Mrągowa i powiatu

- Współpracujemy ze Starostwem przy promocji obchodów 190-lecia Powiatu Mrągowskiego. Zajęliśmy się popularyzacją atrakcji turystycznych oraz historii naszego regionu. Audycji można słuchać w Radiu Wama w każdy czwartek, o godz. 12.30 Powstał także film prezentujący atrakcje turystyczne Powiatu Mrągowskiego. Film obejrzeć można w telewizji internetowej na stronie itv.mragowo.pl oraz w telewizji Tele Top.

- Obecnie pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej we współpracy z LOT przygotowali do konkursu ogłoszonego przez Polską Organizację Turystyczną "Certyfikat na najlepszy produkt turystyczny" cztery propozycje produktów: Szlak Rzeki Krutyni, Western City Mrongoville, Piknik Country i Festiwal Kultury Kresowej. Etap regionalny zakończy się 30 września 2008 r. Celem tego konkursu jest wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych i nowatorskich produktów turystycznych oraz ich popularyzacja, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie tych produktów. Wyróżnionym produktom zostaną przyznane w danym roku Certyfikaty POT.