W dniach 23-24 października w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Polskiej Organizacji Turystycznej połączona z konferencją z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur informacji turystycznej w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna jest najważniejszą narodową organizacją zajmująca się sprawami turystyki. Impreza ta była turystycznym podsumowaniem roku. Zaproszeni zostali przedstawiciele z branży i z samorządów całej Polski.

Imprezę rozpoczął prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. Przez dwa dni odbywały się warsztaty i prezentacje dotyczące funkcjonowania Systemu Informacji Turystycznej w naszym kraju. Podczas gali rozstrzygnięto także konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.

W celu promowania dobrych praktyk w branży turystycznej, POT co roku ogłasza konkurs, którego celem jest kreowanie konkurencyjności na rynku centrów informacji turystycznych, wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić przykład dla osób zarządzających centrami oraz promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych organizacji i zarządzania centrami. Taki konkurs to dla Polskiej Organizacji Turystycznej narzędzie do kreowania dobrych praktyk i podnoszenia jakości obsługi turystów w Polsce. Celem jest również zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej.

Pierwszego dnia rozpoczęło się uroczyste wręczenie nagród. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej otrzymało I miejsce wśród miast poniżej 75 tys. mieszkańców i tym sam zostaliśmy uznani za wzorcowe Centrum Informacji Turystycznej. Działalność MCIT została wysoko oceniona już wcześniej. Nasze centrum otrzymało w 2006 roku wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. W 2007 roku zajęliśmy już pierwsze miejsce wspólnie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku. W tym roku Giżycko zajęło II miejsce, natomiast III miejsce zajął Malbork.

Kategorie konkursu:

1. Centra IT w miastach powyżej 75 tysięcy mieszkańców.

2. Centra IT w miastach poniżej 75 tysięcy mieszkańców.

3. Centra IT w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze laureatów to m.in.:

- położenie obiektu i jego oznakowanie
- łatwość dostępu i godziny otwarcia (w tym dostęp dla niepełnosprawnych)
- dostępność materiałów promocyjnych i informacyjnych z danego regionu (w tym bezpłatnych)
- przygotowanie kadry (w tym znajomość języków obcych)
- zakres udzielanych informacji

Udało nam się wiele zrealizować, ale jeszcze więcej mamy w planach. Jesteśmy świadomi, że podejmowane przez nas działania mają na celu zwiększenie zrozumienia dla turystyki i promocji regionu. - mówi kierownik MCIT, Robert Wróbel. Wspólnie musimy rozwijać ofertę turystyczną, integrować środowisko, promować dobre praktyki w branży, a przez to budować pozytywny wizerunek Ziemi Mrągowskiej – dodaje Beata Gida, pracownik MCIT. Otrzymaliśmy nagrodę nie tylko za dobre funkcjonowanie, ale także za wysiłki zmierzające do promocji turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu również wśród mieszkańców naszego regionu – mówi Ewa Zera, pracownik MCIT.

 

 

Robert Kempa dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku oraz Robert Wróbel kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej Od lewej: Robert Wróbel, Beata Gida i Ewa Zera z dyplomem oraz statuetkami z lat 2006-2008