Tytuł "Przyjaciela Warmii i Mazur" otrzymają najbardziej zasłużeni mieszkańcy regionu.

Ideą nagrody jest wyróżnienie ludzi i instytucji za dokonania naukowe, kulturalne i sportowe w dziedzinie turystyki lub po prostu promocję Warmii i Mazur.

W skład kapituły nagrody wejdą dyrektorzy departamentów i szef kancelarii sejmiku województwa. Swoje propozycje mogą zgłaszać też mieszkańcy. Wystarczy na adres urzędu wysłać wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie
www.warmia.mazury.plUrzędnicy czekają na kandydatury do 30 października. Z nadesłanych nazwisk kapituła wyłoni trzech laureatów.

Materiały do pobrania:

WNIOSEK

REGULAMIN

Źródło:www.wm.24.pl