Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu na stronie www.it.mragowo.pl

Przed kościołem w Sorkwitach stoi do dzisiaj jasny granitowy blok z dobrze czytelnym niemieckim napisem:

“Obelisk ku pamięci urodzonego w Sorkwitach dnia 3 maja 1750 roku synowi miejscowego kaznodziei JOHANNOWI GOERCKE’emu, generalnemu lekarzowi pruskiej armii, organizatorowi pruskiej wojskowej służby zdrowia w ciężkich czasach."

 

 

Brak jest jednak polskich opracowań kim był Johann Goercke.

Dlatego też zapraszamy do przeczytania przetłumaczonego artykułu o urodzonym w Sorkwitach Johannie Goercke.