Miasteczko Westernowe „Mrongoville”  kolejny raz organizuje I Dzień Wiosny, jako imprezę edukacyjną z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Placówki oświatowe, które zostaną zaproszone do udziału w  projekcie to Szkoły Podstawowe z terenu miasta Mrągowo. Cel profilaktyczny będzie realizowany przez: pokazanie niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem oraz szkodliwością działania alkoholu na życie w rodzinie i społeczeństwie.
Kampania będzie polegała na przeprowadzeniu festynu w oparciu o szereg zajęć aktywizujących.Podczas obchodów I Dnia Wiosny  odbędą się konkursy i zabawy mające na celu pokazanie dzieciom niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu.

Scenariusz imprezy I Dnia Wiosny:

09:00Otwarcie imprezy w Miasteczku Mrongoville:
1. Przywitanie grupy.
2.Wybór najładniejszej Marzanny.

09:30Spotkanie z  Policją – gry i zabawy edukacyjne (pogadanka).

10:00Spotkanie ze Strażą Pożarną - gry i zabawy edukacyjne (pogadanka).

10:00Mistrzostwa Dzikiego Zachodu:

1. Rzut podkową.
2. Bieg w workach.
3. Rzut ringo.
4. Przeciąganie liny.
5. Narty indiańskie.
6. Malowanie twarzy.

12:00Ognisko (kiełbasa, pieczywo, herbata).

13:00Zakończenie Mistrzostw:
   
- wręczenie dyplomów dla każdego uczestnika,
   
- palenie Marzanny na ognisku.