Program spływu „Odkryj Kajakowy Szlak Dajny 2011”

Termin: 2-3.07.2011 r.

Dzień, miejsce spotkania grupy:2 lipca (sobota), dworzec PKS w Mrągowie, ul. Kolejowa 2C. Wyjazd do miejsca rozpoczęcia spływugodz. 11.30.

Trasa spływu:j. Wierzbowskie – j. Czos – j. Czarne – j. Kot – j. Juno – j. Kiersztanowskie – j. Śpigiel – j. Dejnowa

Organizatorzy:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Centrum Kultury i Turystyki, przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie, tel./fax 89 741 80 39, www.it.mragowo.pl,
info@it.mragowo.pl
2. Warmińsko – Mazurski oddział PTTK w Olsztynie, 10-950 Olsztyn, ul. Staromiejska 1/13, tel./fax 89 527 36 65, www.mazury.pttk.pl, e-mail:
poczta@mazury.pttk.pl

Zapisy:
Uczestnik spływu, który wpisze się na listę uczestników zobowiązany jest dokonać opłaty wpisowej w wysokości60 zł/os.Opłata posłuży pokryciu części kosztów związanych z organizacją spływu. Opłatę wpisową można dokonać w siedzibie Organizatora do dnia 01.07.2011 w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Warszawskiej 26 lub przelewem na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”nr 59 9350 0001 0216 3329 2062 0001z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”. W przypadku dokonania opłaty przelewem uczestnik powinien okazać na starcie spływu potwierdzenie przelewu.

Opis trasy:
Spływ podzielony jest na dwa etapy i trwa dwa dni. Spływ kajakowy szlakiem rzeki Dajny rozpocznie się na j. Wierzbowskim, a skończy się w Świętej Lipce na j. Dejnowa. Całość trasy to ok. 30 km: j. Wierzbowskie – j. Czos – Mrągowo (nocleg) – j. Czarne – j. Kot – j. Juno – j. Kiersztanowskie – j. Śpigiel – j. Dejnowa – Święta Lipka. Na stronie www.it.mragowo.pl znajdą Państwo szczegółowy
kilometraż.

Organizatorzy zapewniają transport z Mrągowa z dworca PKS (ul. Kolejowa 2c) do miejsca rozpoczęcia spływu oraz powrót następnego dnia ze Świętej Lipki do Mrągowa na dworzec PKS. Szlak kajakowy rzeki Dajny nie należy do łatwych. Przebiega on jeziorami połączonymi malowniczymi rzeczkami. W Mrągowie dla uczestników spoza Mrągowa przewidziany jest nocleg wraz z drobnym poczęstunkiem przy ognisku(Kemping „Cezar”). Dnia 3.07 (niedziela) przed rozpoczęciem spływu przewidziane jest śniadanie dla uczestników spoza Mrągowa nocujących w miejscu zapewnionym prze organizatorów w Mrągowie oraz pakiety śniadaniowe na trasę.

Spływ „Odkryj Kajakowy Szlak Dajny 2011” ma na celu promocję szlaku, a także ma zwrócić uwagę, na prace zmierzające do modernizacji infrastruktury oraz poprawiających komfort spływów kajakowych.
Organizatorzy zapewniają kajaki wraz z transportem, nocleg osobom spoza Mrągowa, transport z Mrągowa do j. Wierzbowskiego oraz powrót ze Świętej Lipki do Mrągowa, ognisko osobom spoza Mrągowa (2.07) w Kempingu Cezar, ubezpieczenie NNW oraz śniadanie (3.07) osobom spoza Mrągowa.

Informacja dla Mrągowian:

Uczestnicy, którzy nie korzystają z noclegu przygotowanego przez organizatorów(w założeniu mieszkańcy Mrągowa), mogą wynająć na własną rękę kajaki w firmie pomagającej w przygotowaniu imprezy -Kanu. W takim przypadku uczestnik nie musi dokonywać opłaty wpisowej, natomiast powinien zgłosić chęć udziału w spływie.

Pobierz:
-
Formularz zgłoszeniowy
-
Oświadczenie
-
Regulamin uczestnictwa
-
Regulamin zapisów

O projekcie modernizacji Kajakowego Szlaku Dajny(źródło: www.mragowo.pl)
Projekt "Spływ Rzeką Dajną" dotyczy różnych działań na szlaku kajakowym Piecki - Mrągowo - Kiersztanowo - Św. Lipka o długości 32.4 km , mających na celu udrożnienie i wypromowanie szlaku rzeki Dajny.
Samorządowcy pierwsze rozmowy rozpoczęli już w 2007 roku, kiedy na podstawie podjętych przez rady samorządów uchwał podpisano porozumienie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektu turystycznego „Spływ Rzeką Dajną”. W listopadzie 2009 roku został zaakceptowany i przyjęty dokument pn.: „Koncepcja aktywizacji turystycznej szlaku kajakowego na rzece Dajnie”. Opracowanie jest propozycją najlepszych rozwiązań strategiczno-organizacyjnych opartych na wynikach audytu w terenie, pogłębionych o analizę rozwiązań funkcjonujących z sukcesem na innych szlakach wodnych.
Mając na uwadze jak najszybsze usprawnienie ruchu kajakowego na Dajnie reprezentanci Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy i Miasta Reszel, Gminy Piecki, Powiatu Mrągowskiego, Powiatu Kętrzyńskiego podpisali aneks do porozumienia ,,Spływ Rzeką Dajną". Partnerzy podjęli już decyzje o jak najszybszym zleceniu opracowania przedprojektowego. Zostanie wyłoniona firma, która przeprowadzi wszystkie potrzebne analizy i wskaże wartość niezbędnych prac na szlaku.
Dajna jedna z piękniejszych rzek Mazur, jest dopływem rzeki Guber. Szlak kajakowy jest dość łatwy, choć miejscami uciążliwy. Kilka odcinków przebiega przez duże jeziora, należy zachować ostrożność w czasie wiatru. Szlak został oznakowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie w lecie 2005 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ze względu na tłok panujący na Krutyni, zapomniany Szlak Rzeki Dajny”, ma szanse zaistnieć i stać się popularnym.