Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11 - 710 Piecki