W trzeci weekend lipca nad Mrągowe unosić się będzie zapach golonki w różnej postaci. Wszystko za sprawą kulinarnego święta połączonego z występami kapel folkowych i biesiadnych. W piątek 19 lipca o godz. 17.00 na placu Unii Europejskiej odbędzie się Festiwal Golonki. W tym roku zagrają zespoły Kapela z Orliczka i Black Jack.

Zapraszamy również wszystkich restauratorów do udziału w konkursie


Regulamin konkursu „NAJSMACZNIEJSZA GOLONKA”

1. Organizator konkursu „NAJSMACZNIEJSZA GOLONKA”:

Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel.: (89) 743 34 50, fax.: 743 34 60, www.ckit.mragowo.pl

2. Termin i miejsce:

19 lipca 2013 r. Placu Unii Europejskiej w Mrągowie

3. Cele:
·  promowanie i wspieranie tradycyjnej polskiej kuchni
·  wymiana doświadczeń kulinarnych
·  promowanie firm gastronomicznych uczestniczących w konkursie

4. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział reprezentanci restauracji, zakładów gastronomicznych, karczm, itp z terenu całego kraju, którzy zgłoszą chęć udziału w XII Festiwalu Golonki oraz dostarczą do dnia 16 lipca br. wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu).


5. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik konkursu przygotuje do oceny Komisji Konkursowej golonkę przyrządzoną przynajmniej na jeden sposób.
2. Uczestnicy przygotowują potrawy na koszt własny, drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań konkursowych oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania każda ekipa zabezpiecza we własnym zakresie.
3. Każdemu uczestnikowi konkursu Organizator przydzieli miejsce pod stoisko handlowe na placu Unii Europejskiej o wymiarach 5x3m, które powinno być ustawione dnia 19 lipca br. do godz. 14.00.
4. Stoisko - bezpłatnie, opłata za energię elektryczną wynosi 70 zł brutto za dzień.

5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do sprzedaży przygotowanej przez siebie golonki w czasie trwania XII Festiwalu Golonki w dniu 19 lipca 2013 r., na wyżej określonych warunkach.


6. Ocena:
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, oceni potrawy wg następujących kryteriów:
·walory smakowe potrawy,
·dobór składników i dodatków,
·estetyka potrawy (kompozycja dania, prezentacja dania, wrażenie ogólne),
·oryginalność przygotowanej potrawy (kreatywność, niekonwencjonalność użytych surowców i technologii, bogactwo formy),
·pracochłonność wykonania,
·estetyka stoiska (stoiska będą usytuowane przed publicznością, dlatego każda ekipa, jak i jej stanowisko, powinno być efektownie zaprezentowane).
2. Ocena dań konkursowych rozpocznie się o godz. 18.00
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu prac Komisji Konkursowej 19 lipca 2013 r. około godz. 20.00.


7. Nagrody:
Zwycięzca konkursu otrzyma Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa, a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.


Szczegółowych informacji udziela:
Waldemar Cybul tel. 89-7433469, 601628006, fax. 89-7433460