W Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej można wypożyczyć rowery. Wypożyczalnia czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, w sobotę 10.00 - 16.00 i niedzielę 10.00 - 15.00. Informacja turystyczna mieści się w budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26.

 

Regulamin wypożyczania rowerów

1.Wypożyczane rowery są własnością  Centrum Kultury i Turystyki (zwane dalej CKiT)
  w Mrągowie.
2.Wypożyczającym jest  dział CKiT - Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej
  w Mrągowie.
3.Wypożyczany rower jest sprawny techni    cznie i w takim samym stanie powinien zostać
  zwrócony do wypożyczalni.
4.Aby wypożyczyć rower należy:
  - przedstawić dowód osobisty lub inny aktualny dokument ze zdjęciem,
  - inny dokument  ze zdjęciem w przypadku osób niepełnoletnich,
  - wnieść opłatę w wysokości 5 zł za 1 h; 25 zł za cały dzień (od 8.00 do 18.00)
   za wypożyczenie roweru zgodnie z zadeklarowanym czasem wypożyczenia.
5.Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić
  wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
6.Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
7.Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
8.Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu
   wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
   wypożyczalni rowerów.
9.W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed
   kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
10.Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od
  momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
11.W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
   Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w  CKiT.
12.Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
13.Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
14.Opłata za wynajem roweru pobierana jest z góry.
15.Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
16.Zwrot roweru po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
17.Wypożyczenie roweru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Mrągowo, dn. 17.07.2013 r.

Zobacz: Szlaki rowerowe Ziemi Mrągowskiej