Ruszył oficjalny portal Mazurskiego Klastra Turystycznego. Pod adresem www.klaster.mazury.pl można znaleźć informacje o wydarzeniach związanych z działalnością organizacji.

Mazurska branża turystyczna współpracuję w ramach Klastra od grudnia 2012 roku. Koordynatorem Klastra jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Poprzez Klaster realizowane są konkretne zadania wymagające większego zaangażowania finansowego i kadrowego, skierowanymi na komercjalizację produktów, np. promocją na rynku rosyjskim, pozyskiwaniem dla regionu konferencji itd. LOT zajmuje się natomiast ogólną działalnością promocyjną, czyli promocją regionu i członków w Internecie, publikacją materiałów promocyjnych, udziałem w targach turystycznych itd.

Klaster to przede wszystkim inna forma współpracy podmiotów. Tworzą one grupy zainteresowane rozwojem inicjatyw w konkretnym obszarze. W związku z tym przedstawiciele podmiotów muszą się regularnie spotykać, by omówić działania prowadzące do osiągnięcia celu. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez członków grupy. Pozwala na wymianę doświadczeń i wypracowanie najlepszych branżowych rozwiązań. Sieć współpracy to w efekcie końcowym osiągnięcie wspólnych celów i korzyści. Teraz Mazurski Klaster Turystyczny o swoich inicjatywach będzie informować na www.klaster.mazury.pl

Strona została zbudowana na podstawie popularnej strony www.it.mragowo.pl. Dlatego też, mają one wspólną szatę graficzną, co jednak nie oznacza taką samą. Strony będą się wzajemnie uzupełniać, a nie dublować, co wynika z rozgraniczenia działań pomiędzy LOTem a MKT. Strona poza prezentacją działań Klastra będzie koncentrować się raczej na prezentacji gospodarczej niż atrakcji turystycznych.

 

Strona nie jest jeszcze skończona, będzie ona uzupełniana. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”: www.it.mragowo.pl

Strony MKT grupy projektowej Mazury-Convention poświęconej turystyce biznesowej: www.konferencjemazury.com

Strony MKT grupy projektowej „Rosja” poświęconej promocji turystycznej regionu w Rosji: www.mazuria.ru