Urząd Gminy Sorkwity
ul.Olsztyńska 16a
11-731 Sorkwity
tel./fax 89 742 81 79
BIP Gminy Sorkwity
www.gminasorkwity.pl

Gmina Sorkwity położona jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, wchodząc w skład Pojezierza Mrągowskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Sorkwity. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 184,6 km2. Liczba mieszkańców wynosi 4875.

Sorkwity są gminną wsią o 700 mieszkańcach, która rozwinęła się dzięki znakomitemu położeniu na przesmyku między dwoma jeziorami, gdzie przebiegają dwie główne w regionie linie transportowe. Posiada przystanek PKP, hotel w zabytkowym neogotyckim pałacu, stanicę wodną PTTK, ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, stację benzynową, kilka sklepów, restaurację, letnią gastronomię, kąpielisko i plażę. W Sorkwitach rozpoczyna się znakowany kolorem niebieskim szlak pieszy im. Melchiora Wańkowicza o długości 55 km, który prowadzi doliną Krutyni do Zgonu nad jeziorem Mokrym.
 
Trzecią część powierzchni zajmują lasy, gminy głównie mieszane, wśród których ukryte są malownicze jeziora o łącznej powierzchni 1507 ha. Największe z nich to m.in. Gielądzkie o pow. 457 ha. Lampackie o pow. 198 ha. Tu bierze swój początek jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych "Szlak rzeki Krutyni". Wiedzie on przez jeziora: Warpuńskie, Gielądzkie, Lampackie, Lampasz, Dłużec, Białe, Zyzdrój Wielki, Mokre i dalej rzeką Krutynią do jezior Bełdany i Rucianego Nidy. Długość całej trasy wynosi ponad 110 km.

Teren całej gminy uznany został za obszar o szczególnych walorach przyrodniczo-krajoznawczych. W bogatej szacie roślinnej występują liczne pomniki przyrody oraz rzadko spotykane gatunki drzew i krzewów m.in miłorząb dwuklapowy, cis, magnolia drzewiasta, sosna Weymutka, wawrzynek wilczełyko, chamedafne północna.

Świat fauny reprezentują rzadko spotykane gatunki ssaków m.in. bóbr, łoś, wydra oraz ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, żuraw zwyczajny, rybołów, orzeł bielik.

 

Pałac w Sorkwitach

 

Gmina Sorkwity