SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego (budynek Muzeum Przyrodniczego) udostępniono izbę pamięci Karola Małłka. W nowo zaadaptowanym pomieszczeniu, które do niedawna pełniło funkcję jedynie magazynowo – gospodarczą, można obejrzeć pamiątki oraz zdjęcia związane z pisarzem. Znajdują się tam również oryginalne meble pochodzące z jego domu. Dodatkowo w izbie można zobaczyć wystawę fotograficzną przedstawiającą stare zdjęcia wsi i rzeki Krutyni. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów pana Waldemara Bzury i pana Macieja Witkowskiego.

 

Muzeum mieści się w budynku Muzeum Przyrodniczego w Krutyni, wiosce turystycznej znanej ze  spływu kajakowego rzeką Krutynią.

 

Karol Małłek był działaczem mazurskim, pisarzem, folklorystą, publicystą i nauczycielem. Pochodził z polskiej rodziny. Prowadził działalność oświatową wśród Mazurów. W 1931 roku pełnił funkcję sekretarza Związku Mazurów. Współpracował z "Gazetą Mazurską" oraz "Kalendarzem dla Mazurów". Publikował wiersze, artykuły, prace folklorystyczne i felietony. Debiutował utworem scenicznym „Jutrznia na Gody” opartym na tradycjach ludowych. Zbierał pieśni ludowe, podania, przysłowia, opisy obrzędów mazurskich, które opublikował w licznych artykułach. Wydał „Mazurski śpiewnik regionalny”, „Plon czyli dożynki na Mazurach”, „Wesele mazurskie”. Był redaktorem „Kalendarza dla Mazurów na 1939 rok”. Był członkiem Związku Literatów Polskich oraz honorowym członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Od 1951 do 1957 roku mieszkał w Krutyni. Od 1960 do 1963 roku mieszkał w Olsztynie, a następnie do 1969 roku w Toruniu. Zmarł w Krutyni. Od 1988 roku imieniem Karola Małłka nazwano Nagrody przyznawane przez redakcję „Warmii i Mazur”. Szkoła Podstawowa w Krutyni przyjęła Karola Małłka za patrona. Pomnik przyrody Dąb nad Mukrem k. Zgonu oraz żółty szlak turystyczny z Krutyni do leśniczówki Pranie noszą imię Karola Małłka.

Wszystkie zajęcia oferowane przez Mazurski Park Krajobrazowy są bezpłatne.
 

 

Izba Pamięci Karola Małłka w Krutyni czynna jest od stycznia 2016 r.

 

 

 

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Aby dostać się do Muzem należy udać się do biura MPK znajdującego się za budynkiem Muzeum.


Wstęp bezpłatny.

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń
11-710 Piecki
tel. 89 742 14 05

 

Szlak rzeki Krutyni

Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w leśniczówce w Piersławku

Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni

 

Krutyń

Nowa Ukta