SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

Warpuny (niem. Warpuhnen) założył w 1373 roku wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Winrich von Kniprode. Od 1525 roku była to wieś ewangelicka. Do czasów obecnych zachował się w niej kościół ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków. Dawniej do parafii ewangelickiej w Warpunach należało ponad 3 tysiące wiernych. A obecnie kościół nie jest użytkowany.

 

Warpuny to wieś położona w gminie Sorkwity w powiecie mrągowskim. We wsi znajduje się jeszcze jeden kościół -katolicki.

 

 

Jakpodaje Karl Templin w "Unsere masurische Heimat 1818-1918 zum einhundertjährigen Bestehen des Kreises Sensburg. Selbstverlag des Kreises Sensburg" (str. 277) utworzenie parafii w Warpunach rozpoczął w 1858 roku ówczesny starosta Wilhelm von Salzwedell. Ostatecznie parafia powstała w 1866 roku.

 

 

 

 

Klucz do kościoła znajduje sięw sklepie naprzeciwko kościoła.

 

ul. Wolności 9
11-731 Warpuny

 

Lasy Sorkwickie

Rezerwat Gązwa

Pałac w Sorkwitach

Żółty szlak rowerowy "Lasy Sorkwickie"

Ścieżka w Parku w Sorkwitach

 

Warpuny

Zyndaki

Gizewo