Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w Mrągowskim Centrum Informacji  Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26. Aktualnie stowarzyszenie liczy 57 członków, w skład których wchodzą samorządy: miasta Mrągowa i powiatu oraz przedstawiciele sektora turystycznego.
Głównym celem działalności LOT jest promocja Ziemi Mrągowskiej, wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami branżą turystycznej zainteresowanymi rozwojem turystyki.
LOT „Ziemia Mrągowska” jest właścicielem strony internetowej www.it.mragowo.pl, którą na co dzień administrują pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Jakie ogólne korzyści wynikają z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska?
Sprawdź...

Jakie korzyści ma członek LOTu Ziemia Mrągowska na naszej stronie www.it.mragowo.pl? Sprawdź...

Najważniejsze korzyści wynikające z przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska:

1.
Strona internetowa www.it.mragowo.pl

Każdy obiekt dostępny w wyszukiwarce bazy turystycznej strony www.it.mragowo.pl ma swoją podstronę z własnym adresem internetowym, na której umieszczone zostały dane teleadresowe. Obiekty członków LOTu Ziemia Mrągowska mają jednak przywileje. Każdy członek naszego stowarzyszenia może uzupełnić swój rekord o szeroki opis, galerię zdjęć oraz mapę Googla. Wpisy członków aktualizują się po ich dokonaniu. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie administrowanie podstroną np. wpisując specjalne oferty. Obiekt członka LOTu jest zawsze na szczycie wyników naszej wyszukiwarki bazy turystycznej.
Ponadto tylko członkowie LOT Ziemia Mrągowska mogą zamieszczać banery reklamowe po lewej stronie www.it.mragowo.pl.
Pomocne przy zakładaniu Wpisu okażą się informacje pod słowem "Pomoc" przy rejestracji.

2. Wydawnictwa.

We wszystkich publikacjach promocyjnych, w których przewiduje się umieszczanie reklam obiektów turystycznych tylko członkowie LOTu Ziemia Mrągowska mogą skorzystać z takiej możliwości.

3. Targi turystyczne.   

Ze względu na znaczną ilość obiektów należących do LOTu Ziemia Mrągowska (ok. 60) oraz ograniczoną przestrzeń transportową, na wszystkie imprezy targowe będą uwzględniane wyłącznie materiały promocyjne członków naszego stowarzyszenia.
LOT Ziemia Mrągowskiej jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która bierze udział w wielu imprezach targowych. Jako członek Regionalnej Organizacji przekazujemy materiały promocyjne do dalszego rozdysponowania. Przekazywane są tylko materiały członków LOT Ziemia Mrągowska. Dzięki temu materiały te mogą zaistnieć na ok. 12 zagranicznych oraz ok. 8 krajowych imprezach targowych rocznie.

Zachęcamy do przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska!

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł/brutto.

Jak przystąpić do naszego stowarzyszenia?
Wystarczy wypełnić deklaracje członkowską, którą należy dostarczyć do Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 lub przesłać pocztą tradycyjną.

Tutaj pobierz deklaracje...

Należy także opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 100 zł. Wpłaty można dokonać osobiście w biurze LOTu (ul. Warszawska 26 w Mrągowie) lub na konto bankowe:
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRĄGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9350 0001 0216 3329 2062 0001

W przypadku pytań proszę o kontakt:
info@it.mragowo.pl lub telefonicznie 89 741 80 39.