Z inicjatywy mieszkańców ruiny jedynego w powiecie mrągowskim zamku krzyżackiego stały się bardziej dostępne dla turystów.

Mieszkańcy Szestna wspólnymi siłami usypali ścieżkę do zwiedzania ruin zamku, jedynego w powiecie mrągowskim. Trasa spacerowa wiedzie od miejsca po dawnej fosie u podnóża wzniesienia w kierunku drewnianych dyb oraz tablic informacyjnych przedstawiających historię i tajemnicę wyjątkowego miejsca.

Efekty prac widoczne są gołym okiem a ruiny zamku w Szestnie stały się bardziej dostępne dla turystów. To kolejny etap działań podejmowanych przez mieszkańców na rzecz stworzenia w sołectwie tematycznej wsi. Motywem przewodnim jest gotycka architektura oraz średniowieczny kontekst historyczny.

W ubiegłym roku dużym nakładem sił zostały usunięte zakrzaczenia, a teren systematycznie jest oczyszczany przez mieszkańców. Ponadto postawiono trzy tablice informacyjne o historii zamku w języku polskim, dwie ławki dla odwiedzających oraz drewniane dyby, w których zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mieszkańcy zorganizowali również średniowieczny festyn, który okazał się sukcesem.

W tym roku udało się pozyskać kolejne środki finansowe, dzięki którym prócz wytyczenia ścieżki do zwiedzania zostały postawione cztery tablice informacyjne - dwie w języku niemieckim oraz dwie w języku angielskim. Wszystko dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Inicjatorem działań są mieszkańcy Szestna, w szczególności Magdalena Piercewicz, Piotr Piercewicz i Andrzej Matusiak, przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną "Ziemia Mrągowska".

 

Projekt „Zbudujmy średniowieczną wieś” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie w kwocie 3 900,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania to 7 000,00 zł.