Mazurzy od podszewki- historia, tożsamość, język. Cykl prelekcji w Mikołajkach
Mazurzy od podszewki- historia, tożsamość, język. Cykl prelekcji w Mikołajkach

Skąd wzięli się Mazurzy? W co wierzyli, kim się czuli? Jakich języków używali? Jak brzmi mowa mazurska? Ile dziś zostało z dawnej mazurskości? Na te i podobne pytania odpowiedzi udzieli dr Piotr Szatkowski. Prelekcja "Mazurzy od podszewki- historia, tożsamość, język" odbędzie się we wtorek, 23 kwietnia br.  o godz. 17.00 prelekcji w Bibliotece Publicznej w Mikołajakch.

Już po raz drugi, dr Piotr Szatkowski- badacz zajmujący się społecznością mazurską i działacza na rzecz rewitalizacji kultury regionu wygłosi prelekcje w ramach cyklu Mazurzy od podzewki- historia, tożsamość, język. Tożsamość będzie tematem wtorkowego wykładu, który odbędzie 23 kwietnia br. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Mikołajakch.

Piotr Szatkowski (ur. 1992 w Działdowie) – tłumacz, popularyzator i badacz etnolektu mazurskiego oraz języka pruskiego. Absolwent gdańskiej skandynawistyki na Wydziale Filologicznym, w 2023 doktoryzował się w Instytucie Slawistyki PAN, kierownik grantu badawczego dotyczącego praktyk językowych współczesnych Mazurów. Przełożył „Małego Księcia” na mazurski oraz zrekonstruowany język pruski, twórca „Elementarza mowy mazurskiej”, współautor „Słownika mowy mazurskiej”. Autor serii radiowych felietonów po mazursku i o mazurskim. Twórca strony regionalnej na Facebooku „Mazurskie słówko na dziś”.
"Mazurzy od podszewki- historia, tożsamość, język" to cykl prelekcji, któego organizatorem jest Fundacja hydro-polis. Ostatni z tzrech wykładów odbędzie sie we wtorek, 26 kwietnia br. o godz. 17.00. Tematem przewodnim będzie mazurski język.
 
Wstęp nieodpłatny!
Działanie realizowane w ramach projektu "MAZURY. Ziemie Odzyskane, Północne, Powracające".
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Opracowanie: LOT