W ramach obchodów 670 - lecia Mrągowa Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej (TMZM), Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” (LOT) oraz Urząd Miasta Mrągowo zapraszają na cykl spotkań z przewodnikiem. Celem jest zapoznanie mieszkańców z ciekawą historią naszego miasta. Udział bezpłatny.

V. Spotkanie z przewodnikiem
Termin: 29.09.2018 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Miejsce spotkania: CKiT przy ul. Warszawskiej 26
Przewodnikiem będzie Robert Wróbel


Tematem przewodnim kolejnego zwiedzania Mrągowa będzie architektura. Fasady zabytkowych mrągowskich kamienic, cechują się różnymi stylami architektonicznymi. Na miejską różnorodność stylistyczną duży wpływ miał dynamiczny rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku.


Mrągowo jako niezbyt duże i zamożne miasto nie mogło pozwolić sobie na „wielką architekturę”. Fakt ten istotnie wpłynął na obecny obraz mrągowskiej zabudowy. Dlatego też, większość kamienic posiada detale architektoniczne nawiązujące do różnych epok. Są na miarę małego miasta powiatowego.


Jednak w zabytkowym centrum Mrągowa można znaleźć dużo budowli jednoznacznie cechujących się określonym stylem. Są to, przede wszystkim kamienice secesyjne, neoklasycystyczne i budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoła czy szpital w stylu neogotyckim. Występują także kamienice o mieszance stylowej - eklektyczne lub nawiązujące stylem do wcześniejszych epok tzw. historyzujące. Na mrągowskich ulicach możemy również doszukać się kamienic pseudo-stylowych pochodzących z XX wieku. Ciekawymi elementami wyróżniającymi miasto na tle innych są oryginalne poręcze balkonowe, czy też drewniane, rzeźbione drzwi z imitacjami elementów okuciowych. Wprawdzie Mrągowo nie dysponuje zabytkami wysokiej klasy, ani nie posiada pomników kultury rangą dorównujących takim miastom jak Toruń, Wrocław, Kraków czy Poznań, jednak warto zatrzymać się na chwilkę wypatrując ciekawych detali stylistycznych.