Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, wprowadza Regionalną Kartę Turystyczną. Podmiotami, które mogą wziąć udział w tym projekcie są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Obecnie LOT liczy ponad 100 członków.

Regionalna Karta Turystyczna to imienna, turystyczna karta rabatowa, upoważniająca do uzyskania rabatu przy zwiedzaniu, korzystaniu z atrakcji turystycznych, usług noclegowych i gastronomicznych Mazur.

Do karty dołączona będzie broszura ułatwiająca zorientowanie się w ofercie. By ułatwić zaplanowanie ciekawego pobytu, załączone do niej będą także mapka regionu, kontakty i użyteczne informacje o poszczególnych atrakcjach turystycznych.

Przedsięwzięcie obejmuje poprawę dostępności usług i produktów poprzez współpracę podmiotów turystycznych polegającą na pakietowaniu usług. Pomysł służy wygodzie turysty, który dysponując Kartą może skorzystać ze zniżek na usługi turystyczne. Jest to korzystne także dla podmiotów turystycznych, którzy wspierają się nawzajem i zyskują lojalnych klientów. Podmioty turystyczne, dzięki obecności w systemie, zyskają dodatkowych odbiorców.

Regionalna Karta Turystyczna to przede wszystkim impuls do aktywnego zwiedzania regionu, z naciskiem na odwiedzenie punktów partnerów oferujących posiadaczowi karty. Udział w systemie jest całkowicie darmowy i wymaga od partnerów przekazania jedynie zniżek na oferowane usługi i produkty. W zamian partnerzy uczestniczący w programie otrzymają bezpłatną promocję swoich usług.

Posiadacz karty zyskuje możliwość zakupu towarów i usług ze zniżką oraz informację na temat  sprawdzonych obiektów, oferujących wysoką jakość towarów i usług.  Regionalna Karta Turystyczna pozwoli turyście w najtańszy sposób poznać region. Jednym słowem więcej wakacyjnych wrażeń z Mazur po niższej cenie. 

Głównym dystrybutorem Karty będzie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska. Karta będzie sprzedawana przez LOT w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej, ale też chętne podmioty biorące udział w projekcie. Do karty zostanie wydany katalog podmiotów biorących udział w projekcie oraz założona zostanie strona internetowa. Karta będzie obowiązywać czasowo.