SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu 

 

ARTYKUŁ  PAŁAC W ŁĘŻANACH

⇒ Informacje ogólne

Zespół Pałacowo-Parkowy oraz Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Łężanach pod opieką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pałac w Łężanach został wybudowany w latach 1909-1911 za przyczyną kontradmirała Reinholda Fischera. Rodzina Fischerów nabyła majątek ziemski w Łężanach w 1872 roku.

⇒ Położenie

Łężany to wieś położona w powiecie kętrzyńskim w gminie Reszel.

⇒ Informacje szczegółowe

Po II wojnie światowej w pałacu utworzono Fundusz Wczasów Pracowniczych, a następnie w 1957 roku przekazano go łącznie z całym gospodarstwem Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Od tego czasu gospodarstwo stanowi zaplecze doświadczalne olsztyńskiej uczelni. W latach 90-tych całość była dzierżawiona przez prywatną osobę. Od 2003 roku opiekę ponownie przejęła uczelnia, która po przekształceniach stała się Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie.

⇒ Historia

Poznaj historię wsi oraz pałacu w Łężanach

⇒ Galeria 

fot. Robert Wróbel, Beata Gida

⇒ Kontakt

Łężany
11-440 Reszel

Pałacem opiekuje się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Pałac można zwiedzać po uzyskaniu zgody na piśmie od kanclerza.

Sekretariat Kanclerza
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7
10-719 Olsztyn
tel. 89 523 33 44, 89 523 37 56

Odwiedź wnętrze Pałacu w Łężanach! Ruszyły zapisy | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (uwm.edu.pl)

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Zamek w Reszlu

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo