Wychodząc naprzeciw potrzebom sportu XXI w., gdzie w zdecydowanej większości aktywności rozpoczyna się w internecie LOT „Ziemia Mrągowska” stworzy rozszerzoną rzeczywistość dla rowerzystów. Wszystko dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach zadania powstanie nowoczesna aplikacja mobilna (rozszerzona rzeczywistość) oraz strona internetowa (www.aktywnynarowerze.pl) w podstawowym zakresie umożliwiająca prezentację danych zawartch w aplikacji. Narzędzia będą skierowane do osób aktywnych, głównie rowerzystów. Zarówno aplikacja jak i strona będą wspierać, upowszechniać jazdę na rowerze jako aktywność ruchową dla wszystkich, tym samym zwiększając aktywność fizyczną społeczeństwa z naciskiem na osoby pochodzące z Warmii i Mazur.

Projekt kompleksowo promuję turystykę aktywną jako formę sportu dla wszystkich oraz upowszechnia zdrowy tryb spędzania wolnego czasu wśród społeczeństwa. Dzięki realizacji zadania rozpowszechniona będzie informacja o ofercie rekreacyjnej Warmii i Mazur co przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej lokalnej społeczności.

Projekt integruje w jeden kompleksowy produkt promocyjny dotychczasowe działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, a także promuje wolontariat sportowy. Powstałe w ramach zadania aplikacja i strona internetowa będą promowały aktywizację społeczną poprzez sport, a także rozwijały aktywną postawę obywatelską. Innowacyjny i atrakcyjny projekt może być rozszerzany i adaptowany w innych środowiskach.

Promocja projektu

Ze smartphonem na rowerze po mazurskich szutrach

Z aplikacją AR po Mazurach

Mrągowo przesiada się na rower

Portal www.mragowo.wm.pl

Moda na bycie fit – Mrągowo przesiada się na rower

Czy Mrągowo stanie się rowerową stolicą Mazur?

LOT chwyta po kolejne granty

Urząd Marszałkowski wspiera LOT

Promocja na Facebooku

 

Projekt "Aktywny na rowerze" dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zadanie wspiera Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.