SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

Ścieżka edukacyjna w Pieckach ma łączną  długość ponad 2 km, z czego 1 km to długość drewnianych kładek i pomostów, pozostała część to umocnione ścieżki ziemne (w których składowe wchodzą 2 wyremontowane odcinki dróg gminnych). Wzdłuż ścieżki stanęły  tablice informacyjne i edukacyjneławeczki oraz  kosze na śmieci, 2 wiaty przeznaczone do obserwacji ornitologicznych oraz  plac ogniskowy.

 

Ścieżka prowadzi wokół stawu w Pieckach.

 

Staw w Pieckach ma powierzchnię 50 ha. Na zbiorniku usytuowane są zarówno naturalne wyspy, jak również jedna sztuczna – zbudowana w ramach projektu ochrony miejsc lęgowych rybitwy w województwie warmińsko-mazurskim. Mimo swojej lokalizacji na zapleczu zakładów przemysłowych tej miejscowości ma wysokie walory przyrodnicze – zwłaszcza ornitologiczne. Występują to rybitwy: rzeczna, białoczelna, mewy, kaczki (krzyżówki, gągoły), perkozy, w obrębie samego stawy także derkacze, trzcinniki, czy też łabędzie nieme. Obiekt ten stanowi też ważną bazę żerowiskową dla bociana czarnego, rybołowa oraz bielika. Ścieżka dzięki swojej lokalizacji ma za zadanie zarówno udostępnić to miejsce mieszkańcom oraz turystom jako obiekt aktywny przyrodniczo, ale spełnić też funkcję rekreacyjną. Dzięki inwestycji w Pieckach powstało nowe, atrakcyjne miejsce wypoczynku.

 

4. marca 2020 roku w Pieckach oficjalnie otwarto ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną wokół stawu w tej miejscowości.

Wartość działania inwestycyjnego to ok. 2 600 000 zł. Ponadto w ramach umowy pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Piecki samorząd gminny dołożył do inwestycji łącznie: 600 000 zł.

„Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach” jest składową większego projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest w 5-ciu parkach krajobrazowych naszego województwa. Obejmuje zarówno działania inwestycyjne, takie jak budowa wież obserwacyjnych, ścieżek edukacyjnych, czy też obiektów dydaktycznych. Wartość ogółem całego Projektu to 16 615 850,04 zł.

W ramach części Projektu realizowanego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w ramach działań inwestycyjnych powstaje nowoczesny budynek zaplecza zabiegowego dla Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, wiata edukacyjna pełniąca funkcję zielonej klasy, zmodernizowana zostanie też część ekspozycyjna Izby Przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni wraz z zagospodarowaniem ogrodu dydaktycznego. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt terenowy – laptop pancerny, fotopułapki, pułapki entomologiczne, lunety, lornetki, sprzęt dydaktyczny, pakiety edukacyjne (puzzle, zeszyty edukacyjne, kolorowanki, budki dla ptaków do samodzielnego montażu), jak również powstanie aplikacja mobilna zintegrowana z przewodnikiem przyrodniczo-kulturowym, oraz mapa cyfrowa Parku. Łączna wartość działań w Mazurskim Parku Krajobrazowym to ok. 4 000 000 zł.

 

 

 

Bezpłatnie.

 

 

Muzeum Regionalne w Pieckach

Mazurski Park Krajobrazowy

Kajakowy szlak rzeki Krutyni

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni