Projekt „Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych” jest finalnym produktem prac Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” związanych z oznakowaniem szlaków turystycznych na Ziemi Mrągowskiej.

Prace rozpoczęły się już w roku 2009 od rozróżnienia nawierzchni dróg, ich jakości oraz ewentualnego wykorzystania dla ruchu rowerowego. Konieczne było również wkomponowanie nowych szlaków w już istniejące. W roku 2010 została wydana mapa przeznaczona dla turysty aktywnego z rozróżnieniem nawierzchni dróg oraz intensywności ruch kołowego. Był to etap potrzebny przy zaprojektowaniu przebiegu tras turystycznych Ziemi Mrągowskiej.

W 2014 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na oznakowanie sieci szlaków rowerowych na Mazurach.

Na drzewach, kamieniach oraz geotagami zostało oznakowanych 3 nowych szlaków rowerowych na Mazurach o łącznej długości 180 km. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotacje w kwocie 22 120 zł na realizację projektu pod nazwą „Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych”. Projekt realizowany będzie również przy wsparciu finansowym Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

W ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa powstały dodatkowe 3 szlaki rowerowe. Obecnie sieć szlaków liczy 6 tras o łącznej długości 250 km.

System został tak zaprojektowany by turysta korzystał ze szlaków atrakcyjnych krajobrazowo oraz krajoznawczo, bezpiecznych i wygodnych, tworzących spójny system rowerowych udogodnień.  System charakteryzuje się następującymi cechami:
• Spójność systemu, czyli szlaki są wzajemnie zintegrowane i łączą miejscowości turystyczne z atrakcjami regionu. Oznacza to, że istnieją punkty styku różnych szlaków. Dzięki temu turysta ma możliwość zmiany szlaku, jeżeli z miejsca jego pobytu nie ma propozycji dojazdu do atrakcji, która go interesuje. Mimo wszystko pozostaje nadal na oznakowanej trasie. Takie rozwiązanie ułatwia orientację w  terenie. Jest to korzystne zarówno dla turystów jednodniowych jak i spędzających więcej czasu na rowerze.
• Bezpośredniość połączeń, która zapewnia najkrótsze połączenia, bez zbędnego kluczenia. Głównym motywem znakowania szlaków jest by turysta miał możliwość w możliwie jak najkrótszym czasie, możliwie najwięcej zobaczyć. Uwzględniając potrzeby większości turystów szlaki mają średnią długość 30 – 60 km.
• Bezpieczeństwo. Szlaki przebiegają drogami lokalnymi o dobrej nawierzchni.
• Atrakcyjność. Trasy przebiegają atrakcyjnymi krajobrazowo drogami i prowadzą do atrakcji regionu.

Mamy dobre drogi o nawierzchni (asfaltowej, gruntowej, żwirowej, utwardzonej itd.) wspaniale nadającej się dla rowerzystów, które prowadzą poprzez lasy i malowniczo położone wioski. Jest dużo przepięknych ścieżek i dróg nadających się dla rowerzystów. Szlak turystyczny jest oznakowany i opisany. Rowerzysta musi mieć poczucie bezpieczeństwa i zaufania do trasy. Rowerzyści, jako słabsi użytkownicy dróg, nie powinni być zmuszani do jazdy wśród szybko poruszających się samochodów czy w intensywnym ruchu ciężarówek.

Szlaki dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2014:

Szlak Czerwona Mikołajki - Mrągowo - Święta Lipka – ok. 48 km
Jest to kontynuacja już istniejącego szlaku z Giżycka – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka.
Św. Lipka – Staniewo - Pilec - Śpigiel – Gizewo – Kiersztanowo - Polska Wieś – Mrągowo – Czerwonki - Kosewo – Użranki – Jora Wielka – Faszcze – Mikołajki

Szlak Żółta Ernsta Wiecherta– ok. 48 km
Mrągowo – Brejdyny – Piecki – Piersławek – Jeziorko – Kosewo – Czerwonki – Mrągowo

Szlak Niebieska „Krutyńska Trasa rowerowa”– ok. 64 km
Sorkwity – Jędrychowo - Grabowo – Dłużec – Bieńki – Machary – Nowy Zyzdrój – Spychowo – Uklanka – Cierzpięty – Krutyń – Gałkowo

Sprawdź wypożyczalnie sprzętu turystycznego na Ziemi Mrągowskiej

 

Poniższam mapa przedstawia istniejace szlaki rowerowe na Mazurach.

Szlak czarny to pętla regionalna, projektowana przez stowarzyszenie samorządów "7 cudów Mazur"