16.09.2007 r.
spektakl teatralny

Mark Twain
Pamiętniki Adama i Ewy
reżyseria
Wojciech Malajkat

 
16 września z inicjatywy TMZM i przy współudziale MDK i CKiT w Mrągowie odbył się spektakl teatralny pt. „Pamiętniki Adama i Ewy”. Przedstawienie wyreżyserował Wojciech Malajkat a udział w nim wzięli aktorzy wywodzący się z amatorskiej grupy teatralnej „Artefakt” działającej od 1982 roku przy MDK w Mrągowie. Założycielka zespołu Anna Pochyła w 2007 roku obchodziła swój 25 Jubileusz Pracy Artystycznej a spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć ukoronował te obchody.
Frekwencja na spektaklu przeszła najśmielsze oczekiwania. Sala widowiskowa licząca 360 miejsc nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. O spektaklu pisały gazety, mówiło radio i telewizja, więc nie będę dłużej nad tym tematem się rozwodził.
Dodam tylko, że impreza zebrała pochlebne recenzje, aktorzy otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Tomasza Witkowicza upominki a założycielka „Artefaktu” Anna Pochyła i reżyser przedstawienia Wojciech Malajkat statuetki „Niezapominajki”.

 

14 – 16.09. 2007 r.
Próby przed przedstawieniem

 

  

 

Wojciech Malajkat i Piotr Szwedes

 

 

Od lewej: Żaneta Soroko, Anna Oracz, Bożena Świtaj – Dykto, Marzena Bergman, Olga Badurek - BorgoszSebastian Badurek, Piotr Szwedes, Paweł Kisiel, Jarosław Rosiński

 

 

 

 

16.09.2007 r.
Spektakl teatralny

 

 

 

Chętnych do obejrzenia spektaklu było więcej niż miejsc na widowni.Spektaklowi towarzyszyła ciekawa wystawa urządzona przez MDK w Mrągowie.

 

 Zastępca burmistrza Tomasz Witkowicz wręczył Wojciechowi Malajkatowi statuetkę „Niezapominajkę”

 

 

 

Po przedstawieniu

 

 

 

 

Dziennikarka TVP przeprowadziła wywiady z artystami i organizatorami spektaklu

 

 

 

 Artyści rozdawali autografy

 

 

Nauczycielka języka niemieckiego Iwona Ronkowska w rozmowie z byłymi uczniami Wojciechem Malajkatem i Piotrem Szwedesem.Grzegorzowi Pierczyńskiemu aktorowi teatru Roma w Warszawie obowiązki nie pozwoliły na wzięcie udziału w próbach. W przedstawieniu uczestniczył jako widz.

 

Wspólne zdjęcie

 

 


Zdjęcia - Marian Modzelewski
Tekst -  Andrzej Badurek

 

 


 

 

07.07.07 r.
Spotkanie z przedstawicielami Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

 


Gośćmi spotkania byli:

- Joanna Wańkowska – Sobiesiak – Prezes SDP, autorka książek „Za mało na Polaka za mało na Niemca”, „Świat drugiego podwórka” oraz wielu drukowanych w prasie ogólnopolskiej reportaży. Olsztynianka, pracownica Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, absolwentka UMK w Toruniu – kierunek konserwacja zabytków.

- Jan Dąbrowski - v-ce Prezes SDP, autor książek” Szeherezada”, „Miejsce na ziemi” oraz szeregu ciekawych artykułów o świecie arabskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w 1979 roku uzyskał doktorat z fizyki, mieszkaniec Ostródy.

 

 

 

Spotkanie odbyło się w sali czytelni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Mrągowie

 

 

Podczas spotkania goście podpisywali swoje książki

 
07.07.07 r.
Uroczyste wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu na tytuł gazety TMZM

 

3 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na tytuł gazety TMZM. Spośród 27 w większości ciekawych pomysłów Jury wybrało nazwę - „Głos ziemi mrągowskiej”.

Zwycięzcą konkursu i zdobywcą nagrody został mieszkaniec Mrągowa Marian Martuś.

W dniu 07.07.2007 r. w czasie obchodów Dni Mrągowa nagrodę wręczyli zaproszeni  przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej prezes i wiceprezes Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Joanna Wańkowska – Sobiesiak i Jan Dąbrowski.
 

Nagrodę dwa bilety powrotne do Hamburga ufundowało Prywatne Biuro Podróży „Sindbad” z OpolaNagrodę dwa bilety powrotne do Hamburga ufundowało Prywatne Biuro Podróży „Sindbad” z Opola

 

 Dni Mrągowa 2007 r.

 
Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z imprez zorganizowanych przez TMZM we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

06.07.07 r.

„Artefakt po latach – spotkanie z aktorami scen polskich”
Celem imprezy było przypomnienie działalności grupy teatralnej „Artefakt” z okazji 25 – lecia powstania oraz zaprezentowania społeczeństwu sylwetek aktorów zawodowych wywodzących się z "Artefaktu".
 

 

Frekwencja dopisała
 

Aktorzy – Mariusz Drężek, Radosław Nosek i Grzegorz Pierczyński w towarzystwie koleżanek z „Artefaktu” Agnieszki Stachelek i Magdaleny KrasnodębskiejNa zdjęciu: Burmistrz Otolia Siemieniec, z-ca Burmistrza Tomasz Witkowicz, Bożena Świtaj - aktorka, Anna Oracz i Sebastian Badurek – aktor

 

Nieobecność lokalnych mediów, dla których spotkanie z aktorami nie było ważnym wydarzeniem zrekompensowała wizyta ekipy telewizyjnej. Na zdjęciu dziennikarz Telewizji Polskiej w trakcie przeprowadzania wywiadu z Bronisławą i Herbertem Malajkat rodzicami Wojciecha Malajkata znanego aktora i wykładowcy P W S F TV i T w ŁodziProfesjonalnie imprezę poprowadziła Teresa Badurek

 

Podczas prezentacji nieobecnych aktorów zastępowali rodzice.
Na zdjęciu Danuta Oracz prezentująca osiągnięcia artystyczne swojej córki Małgorzaty Oracz
Każdy z aktorów otrzymał z rąk Burmistrza Mrągowa różę i upominek. Na zdjęciu Otolia Siemieniec i Radosław Nosek

 

Dodatkową atrakcją wieczoru był występ amatorskiego zespołu teatralnego „Post Artefakt” z Ochotniczego Hufca Pracy w Mrągowie prowadzonego przez Pawła Kisiela

Redaktor Jan Dąbrowski przekazał Marianowi Martusiowi i wybrance jego serca upominek od SDP. Tomik poezji miłosnej autorstwa Ryszarda Borkowskiego

 
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM
20.06.2007 r.

 

Widok sali obradWystęp duetu gitarowego z Młodzieżowego Domu Kultury

 

Burmistrz Otolia Siemieniec (obok Zofia Stosio) zapoznała zebranych z aktualną sytuacją w mieście i zamierzeniami na przyszłośćLudwik Ratajczak odbiera z rąk prezesa Andrzeja Badurka dokument potwierdzający nadanie godności „Honorowego Członka TMZM”

 

Moment wręczenia legitymacji członkowskich (od lewej) Elżbieta Witkowska, Zofia Brzozowska, Janina Kieżun


Prezes SDP z wizytą w Mrągowie

Na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej w sobotę 7 lipca odwiedzi Mrągowo Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału w Olsztynie Joanna Wańkowska – Sobiesiak, towarzyszył jej będzie  v-ce prezes Jan Dąbrowski.

Program wizyty przewiduje m.in.:

* spotkanie autorskie w czytelni Biblioteki Miejskiej
* podpisywanie przez autorów książek przy stoisku TMZM
* wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu na tytuł gazety TMZM

Nagrodę ufundowaną przez Biuro Podróży „Sindbad” w Opolu goście wręczą publicznie z udziałem fundatora na Placu Piłsudskiego.

Joanna Wańkowska - Sobiesiak  dziennikarka i autorka książek ukończyła studia z zakresu konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na  Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1991 – 1993 pracowała w „Dzienniku Pojezierza” następnie w  „Gazecie Warmińskiej”. Od 1993 roku zatrudniona w biurze prasowym wojewody olsztyńskiego. Od 2002 roku jest Pełnomocnikiem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Autorka publikacji drukowanych w prasie ogólnopolskiej. Od 2002 roku prezes SDP oddział w Olsztynie.

Jan Dąbrowski przez wiele lat przebywał w krajach muzułmańskich poznając życie, kulturę i obyczaje ludności arabskiej. Na podstawie swoich obserwacji napisał książkę pt.  „Szeherezada”. Ostatnio wydaną książką tego autora jest „Miejsce na Ziemi” opowieść o ludziach pokrzywdzonych przez wojnę przybyłych z Wołynia, Wileńszczyzny, Mazowsza... do Ostródy aby tutaj ułożyć sobie życie z równie pokrzywdzonymi przez wojnę Mazurami i Niemcami.

 


Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie tuż po wyborach w 2006 r. Druga z prawej w pierwszym rzędzie prezes Joanna Wańkowska – Sobiesiak, drugi z prawej w drugim rzędzie  v-ce przezes Jan Dąbrowski

 
Spotkanie z Tadeuszem Ostojskim

 
Na spotkaniu literackim, które odbyło się 27 marca w czytelni Biblioteki Miejskiej w Mrągowie prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej wręczył Tadeuszowi Ostojskiemu podziękowanie od członków stowarzyszenia.

 

 

Na zdjęciu: moment czytania tekstu podziękowania

Pobierz tekst podziękowania

01.02.2007 r.
Wizyta u starosty

 
01.02.2007 r. Starosta Mrągowski Dominik Tarnowski przyjął delegację Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Tematem spotkania było omówienie zasad współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym i TMZM. Ponadto reprezentanci Towarzystwa przybliżyli staroście zasady, cele i program Stowarzyszenia. Dominik Tarnowski podczas dyskusji zaproponował między innymi stworzenie federacji lokalnych stowarzyszeń co mogłoby ułatwić zdobywanie środków finansowych np. z UE na działalność. Wyraził też aprobatę dla działalności TMZM oraz zadeklarował współpracę.
Po wizycie u starosty prezes TMZM Andrzej Badurek spotkał się z Przewodniczącym Rady Powiatu Lucjanem Kulikiem, z którym przeprowadził rozmowę na temat współpracy Towarzystwa z Samorządem Powiatowym.
 

 

Na zdjęciu od lewej: starosta - D. Tarnowski,  prezes TMZM - A. Badurek, sekretarz – H. Szymborska i skarbnik – M. Miksza podczas spotkania

 
18.01.2007 r.
Zebranie ogólne TMZM

 

Pierwsze w tym roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Mrągowie

Oprócz członków TMZM na koncert młodych muzyków przyszli ich rodzice. Na zdjęciu u góry: nauczycielka i opiekunka zespołu Jadwiga Pisarska, Irena Harasimowicz czł. Zarządu TMZM oraz jedna z obecnych na koncercie mam 

 

 Na zebraniu obecni byli przedstawiciele władz różnego szczebla.
Na zdjęciu powyżej członek TMZM, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Julian Osiecki odpowiada na zadane pytania

 

 Nowo wstępujący podstawową wiedzę o Towarzystwie Miłośników Ziemi Mrągowskiej zdobyli na spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez Janinę Przyborowską i Czesławę Wiśniewską