Teatr przy stoliku

 

 

 

Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej im. W. Gołowicza 25 listopada br. po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej karierze przyjechał do Mrągowa olsztyński „Teatr przy stoliku”.

 

 

Sztuka Roberta Bruttera pt. „Kantata na cztery skrzydła” wystawiona w bibliotecznej czytelni zgromadziła komplet publiczności.

„Teatr przy stoliku” to teatr szczególny, teatr wyobraźni, przypomina teatr radiowy. Bez scenografii, ruchu, kostiumów i rekwizytów. Jedynym instrumentem gry aktorskiej jest głos.

Jak pokazało przedstawienie instrument ten w zupełności wystarczył. Sztuka Roberta Bruttera w przekazie aktorów  Teatru im Stefana Jaracza w Olsztynie Marzeny Bergmann, Władysława Jeżewskiego i Radosława Hebala  bawi odbiorcę i momentami wzrusza. Podążając za losem rozstrojonej nerwowo bohaterki, autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką drogą podążać przez trudy życia. Okazuje się, że odpowiedź jest bardziej skomplikowana niż można by przypuszczać.

Spektakl trwał ponad godzinę i podobał się publiczności, która wstała z miejsc i  nagrodziła wykonawców rzęsistymi brawami. Po spektaklu od organizatorów aktorzy otrzymali kwiaty i podziękowania za grę. Miłym akcentem były gratulacje i kwiaty od TMZM dla Mrągowianki Marzeny Bergmann za świetnie odegraną rolę. 

 

 Andrzej Badurek

 

 

 

 

 Foto: Barbara Szymańska. Zdjęcia wykonano podczas spektaklu przy zgaszonych światłach

 

 

 

 

Wykonawcy: Marzena Bergmann, Władysław Jeżewski, Radosław Hebal

 

 

 

 

Członkowie TMZM wyróżnieni statuetkami 

 

 

 

 

11 listopada w CKiT w Mrągowie odbyła się uroczystość z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości  Burmistrz Otolia Siemieniec oraz Przewodniczący Rady Miasta Mrągowa Zbigniew Lubowidzki wręczyli 17 osobom, zasłużonym dla miasta, najważniejsze wyróżnienia  przyznawane przez mrągowski samorząd.

Wśród wyróżnionych znalazło się aż 7 członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.
Najwyższe wyróżnienie Statuetkę Mrongowiusza otrzymał działacz społeczny, artysta plastyk i wychowawca młodzieży Jan Gudelis.

Drugie w hierarchii ważności wyróżnienie - „Niezapominajkę”-  otrzymali następujący członkowie Towarzystwa: Stanisław Szczepański, Danuta Pawlak, Ludwik Ratajczak, Aleksander Talkowski, Edward Zalewski. Za zmarłą w lecie tego roku Jadwigę Słomkowską statuetkę odebrał małżonek Jerzy Słomkowski.

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej i życiu prywatnym.

 

 

Jan Gudelis ze statuetką MrongowiuszaWspólne zdjęcie osób wyróżnionych

 

 

 

Nowe twarze w Zarządzie TMZM

 

 

 

 

08.11.br. w nieco zmienionym i odmłodzonym składzie po raz pierwszy od czasu wyborów obradował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.

Nowo upieczeni członkowie Zarządu TMZM to: Alicja Michalkiewicz, Jerzy Balcerzak i Paweł Kisiel. Cała trójka reprezentuje środowisko nauczycielskie.

 

 

Alicja Michalkiewicz pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
Jest autorką programu pt. „Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego”, którego finał nastąpił podczas tegorocznych obchodów Dni Mrągowa. Alicja  Michalkiewicz jest osobą młodą, obowiązkową i kreatywną. Z racji swych zalet i uzdolnień zajmować się będzie m.in. organizacją konkursów w TMZM.
Jerzy Balcerzak to aktywny działacz społeczny, krzewiciel kultury fizycznej i turystyki wśród dorosłych i młodzieży szkolnej, członek Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych w Mrągowie. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej wielokrotnie był wyróżniany i odznaczany. W nowo wybranym Zarządzie TMZM pełni funkcję skarbnika.
Paweł Kisiel jest wychowawcą w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Był członkiem utworzonej przez Annę Pochyłę legendarnej grupy teatralnej „ARTEFAKT”, obecnie z powodzeniem sam prowadzi amatorski zespół teatralny, który zaprezentował się publiczności podczas imprezy pt. „Artefakt i przyjaciele” zorganizowanej przez TMZM w lipcu ubiegłego roku. Paweł Kisiel pomimo młodego wieku może pochwalić się dyplomem otrzymanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szerzenie kultury i sztuki wśród młodzieży. Z ramienia Zarządu TMZM odpowiadał będzie za organizację Dni Mrągowa w części organizowanej przez Towarzystwo.

 

 

Nowym członkom Zarządu TMZM życzymy samych sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz społeczeństwa Ziemi Mrągowskiej.

 

 

 

 

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu TMZM

 

 Czwartego listopada w siedzibie TMZM odbyło się pierwsze po październikowych wyborach posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.
 
Porządek posiedzenia przewidywał:
1. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu.
2. Propozycje do planu pracy na 2009 r.
3. Udział TMZM w obchodach Święta Niepodległości.
4. Sprawy Różne.

W pierwszym punkcie porządku dziennego przyjęto następujący podział zadań:

Prezydium Zarządu:
1. Prezes - Andrzej Badurek
Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Koordynuje pracę Zarządu oraz przygotowuje i prowadzi jego posiedzenia. Poprzez media zajmuje się promowaniem inicjatyw Towarzystwa. Organizuje współpracę z innymi organizacjami

2. V-ce prezes - Irena Harasimowicz
Zastępuje prezesa podczas jego nieobecności. Zajmuje się realizacją zgłoszonych wniosków.

3. V-ce prezes - Tadeusz Malinowski
Zastępuje prezesa podczas jego nieobecności. Redaguje plan pracy TMZM i czuwa nad jego prawidłową realizacją.

4. Sekretarz - Irena Góralczyk
Prowadzi dokumentację TMZM. Protokołuje zebrania. Przygotowuje pisma, dyplomy, legitymacje itp.

5. Skarbnik - Jerzy Balcerzak
Przyjmuje składki członkowskie. Dokonuje wpłat należności TMZM. Prowadzi dokumentację finansowo - księgową TMZM.

Członkowie Zarządu:
1. Danuta Pawlak
Prowadzi kronikę TMZM. Zajmuje się ważnymi rocznicami.
 
2. Sabina Przybyłowska
Organizuje i realizuje zadania związane z turystyką, rekreacją i sportem. Współuczestniczy we wszelkich inicjatywach TMZM.

3. Hanna Szymborska
Współuczestniczy z ramienia Zarządu TMZM w organizacji obchodów „Dni Mrągowa”
Współuczestniczy we wszelkich inicjatywach TMZM.

4. Alicja Michalkiewicz
Organizuje i realizuje konkursy TMZM. Współuczestniczy we wszelkich inicjatywach TMZM.

5. Paweł Kisiel
Kieruje organizacją obchodów „Dni Mrągowa” w części organizowanej przez TMZM.
Współuczestniczy we wszelkich inicjatywach TMZM.

W projekcie planu pracy na 2009 rok ujęto wnioski zgłoszone na zebraniu ogólnym TMZM i propozycje członków Zarządu. Plan pracy TMZM opublikujemy osobno.

Udział TMZM w obchodach Święta Niepodległości będzie polegał na uczestnictwie członków w imprezach z tym świętem związanych.

W sprawach różnych przedyskutowany został wniosek w sprawie przełożenia daty obchodów „Dni Mrągowa” z miesiąca lipca na miesiąc czerwiec. Zdaniem wnioskodawcy zmianę tę dyktuje potrzeba szerokiego uczestnictwa młodzieży szkolnej w powyższej imprezie. Propozycja została zaakceptowana przez Zarząd. Pismo w tej sprawie Zarząd TMZM w najbliższym czasie przekaże władzom miasta.

 

 

 

 

Andrzej Badurek ponownie prezesem TMZM

 

 

 

 


Andrzej Badurek został ponownie wybrany na prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Na wtorkowym zebraniu poparto jego kandydaturę jednogłośnie. Starosta mrągowski Dominik Tarnowski pogratulował prezesowi ponownego wyboru i w uznaniu za zasługi w promocji i kultywowaniu tradycji Ziemi Mrągowskiej wyróżnił go medalem wybitym z okazji 190-lecia Powiatu Mrągowskiego.

 

 

Zebranie członków TMZM odbyło się 14 października w świetlicy Środowiskowego Domu Samopomocy . Otworzył je występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych ośrodka.
Na zebraniu wybrano 10 członków zarządu, a jego szefem pozostał Andrzej Badurek, który tą funkcję pełnił do tej pory. Jako jeden z pierwszych gratulację złożył mu starosta Dominik Tarnowski wręczając medal.
- Czuję się zaszczycony i zobligowany do tego, by działać jeszcze lepiej – mówił Andrzej Badurek. Gratulację złożyli mu także Julian Osiecki, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa.

 

 

 

 

J.Puszko

 

 

 

 

Wyniki „Konkursu Wiedzy o Mrągowie” są już znane

 

 


Do piętnastego czerwca można było wysyłać odpowiedzi na pytania konkursowe „Konkursu Wiedzy
o Mrągowie”.

Impreza zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej z okazji 660-lecia Mrągowa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Mrągowa i powiatu mrągowskiego.

Jury w składzie:

Sabina Przybyłowska – przewodnicząca, czł. Zarz. TMZM
Barbara Szymańska – członek, Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza w Mrągowie
Katarzyna Ferdynus – członek, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Oddział w Mrągowie

na posiedzeniu w dniu 18.06.08 r. oceniło 48 prac.

Oto wyniki:

1-miejsce - Monika Ruszczyk – uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie.
2-miejsce - Jan Zborowski z Mrągowa.
3-miejsce - uczniowie ZSZ w ZSS w Mrągowie za pracę zbiorową wykonaną pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Klimek.

Wyróżnienia otrzymali:


1. Sabina Kremska z Mrągowa
2. Stanisław Szczepański z Mrągowa
3. „Przyjaciele Biblioteki” z ZS Nr 1 SP Nr 1 w Mrągowie
4. Jędrzejczyk Aneta i Kornelia Szacherska uczennice Gimnazjum w Pieckach
5. Anna Pawlak uczennica Gimnazjum w Pieckach.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w „Konkursie Wiedzy o Mrągowie”, zapraszają na swoje następne równie ciekawe i pożyteczne imprezy.
Chociaż nie wszystkie prace zostały nagrodzone mimo to panuje przekonanie, że każdy uczestnik konkursu może i powinien czuć się jego laureatem.

Wiedza, którą  poszukiwaliście w archiwach, bibliotekach  i czytelniach, aby znaleźć odpowiedzi na pytania konkursowe jest największą wartością.

 

 

 

 

 

KRONIKA WYDARZEŃ

 


Dni Mrągowa 2008

 

 

 Obchody Dni Mrągowa dla różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji to okazja do publicznego zaprezentowania siebie, swojego programu i swoich osiągnięć.

Tegoroczne obchody Dni Mrągowa w wyjątkowy sposób sprzyjały tym zamierzeniom. Zawierały ciekawy i bogaty program z ofertą dla każdego. Dobra organizacja. Pogoda jak na zamówienie, no i centralne miejsce imprezy, wymarzone, z amfiteatrem otoczonym kramami pełnymi różności, z jeziorkiem okolonym deptakiem i zielenią. Wszystko to zdecydowało o licznym udziale mieszkańców Mrągowa i gości w proponowanych przez organizatorów imprezach.

Tak jak w roku ubiegłym tak i w tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej uczestniczyło w organizacji imprezy. W dniach 12 - 13  lipca finalizowano program „Pamiątka z Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego”. Przez dwa kolejne dni na stoisku TMZM odbywała się sprzedaż prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wykonanych w ramach konkursu na najpiękniejszą pamiątkę. Ciekawe i niedrogie pamiątki podobały się i prawie wszystkie znalazły nabywców. Uzyskany ze sprzedaży dochód w kwocie 222,22 zł. przekazany został na potrzeby szkoły.

W niedzielę 13 lipca nastąpił finał „Konkursu Wiedzy o Mrągowie”. Na estradzie amfiteatru przy Placu Unii Europejskiej burmistrz Otolia Siemieniec w asyście przedstawicielki Jury Katarzyny Ferdynus z mrągowskiego Muzeum oraz Prezesa TMZM wręczała zwycięzcom nagrody. Wśród nagród, które otrzymali zdobywcy trzech pierwszych miejsc były medale okolicznościowe 660-lecia Mrągowa. Wszystkie nagrody ufundował Urząd Miejski w Mrągowie.

 

  

Stoisko Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

 

 

Członek Jury Katarzyna Ferdynus (z lewej) z laureatami „Konkursu Wiedzy o Mrągowie” Markiem Zborowskim, Moniką Ruszczyk, Anną Gromańską dyr. ZSS
Tuż po rozdaniu nagród
Burmistrz Otolia Siemieniec podczas rozmowy z Moniką Ruszczyk zwyciężczynią konkursu.

 

 

Zdjęcia: Marian Modzelewski
Tekst: Andrzej  Badurek

 

 

 

 

Wycieczka do „Mrongoville”

 

 

 20 czerwca br. kilkunastoosobowa grupa członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej odwiedziła Miasteczko Westernowe „Mrongoville”.

Z powodu nie sprzyjającej aury większość osób wcześniej deklarujących swój udział zrezygnowała z wycieczki. Jednak ci, którzy nie przestraszyli się deszczu i nie zmienili planów nie żałują swojej decyzji. Dzięki przychylności Zarządu „Mrongoville”, a w szczególności dyr. Rafała Drężka, obejrzeli obiekty i urządzenia znajdujące się w miasteczku, a także specjalnie dla nich przygotowany ciekawy i oryginalny pokaz artystyczny.

 

 

 

 

 

Konkurs w ZSS zakończony

 

 


Pierwsza część programu „Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego” czyli  konkurs na regionalną pamiątkę zakończony.

20 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestnicy konkursu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie odebrali nagrody.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Mrągowie, a wręczyli je organizatorzy imprezy Alicja Michalkiewicz - autorka pomysłu i główna realizatorka programu oraz Andrzej Badurek prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.

Vice Starosta Mrągowski Janusz Alicki przekazał na ręce Anny Gromańskiej dyrektorki ZSS w Mrągowie dyplom przyznany szkole przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej za aktywny udział w obchodach 190-lecia Powiatu Mrągowskiego i 660-lecia Mrągowa.

W realizacji konkursu poświęcając często swój prywatny czas uczestniczyli nauczyciele.
Za wkład pracy włożony w realizację konkursu „Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego” podziękowania na piśmie z rąk prezesa TMZM Andrzeja Badurka otrzymali: Krystyna Janus, Małgorzata Klimek, Bogusława Kuc, Małgorzata Narwojsz i Beata Przyborowska.

Wykonane własnoręcznie przez uczniów ZSS pamiątki , szklane puchary, przekazała organizatorom imprezy dyrektor Anna Gromańska. Puchar z herbem Powiatu Mrągowskiego otrzymał vice starosta Janusz Alicki  zaś z emblematem TMZM Andrzej Badurek.


Druga część programu - wystawienie prac na sprzedaż, nastąpi w lipcu podczas obchodów Dni Mrągowa. Dochód ze sprzedaży pamiątek zostanie przeznaczony na zakup materiałów  dla potrzeb szkoły i...kto wie może dzięki temu powstaną następne jeszcze ciekawsze, jeszcze piękniejsze pamiątki?

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu niektóre z prac biorących udział w konkursie ”Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego” na wystawie w ZSS w Mragowie.
 

 

 


Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego

 

 


Konkurs „Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego” zorganizowany przez TMZM  i Starostwo Powiatowe w Mrągowie dobiega końca. Uczestnicząca w konkursie młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie pod kierunkiem nauczycieli wykańcza i upiększa swoje prace tak, aby wywarły jak najlepsze wrażenie na „Jury”, które rozdzieli nagrody. Zarząd Powiatu Mrągowskiego na nagrody przyznał 500 złotych, więc jest, o co powalczyć. Wręczenie nagród nastąpi 20 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 Na zdjęciach uczestnicy konkursu i ich prace.

 

 


 
40 lat Mrągowskiego Oddziału PTN

 

 


W sobotę 19.04.08 r. Mrągowski Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego uroczyście obchodził 40 urodziny. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele TMZM.

Prezes Towarzystwa A. Badurek podczas wystąpienia powiedział m.in.: “TMZM i PTN Oddział w Mrągowie w wielu przypadkach łączy wspólnota celów, cele te każde Stowarzyszenie realizuje na swój sposób, oto przykłady: „Rok KC Mrongowiusza”,  rocznica „Wiechertowska”.

Wymienił też członków zasłużonych dla obu Stowarzyszeń: Mariana Martusia, Stanisława Szczepańskiego i Ryszarda Bitowta. W/w  podczas uroczystości otrzymali nagrody od władz centralnych PTN i Burmistrza Mrągowa Otolii Siemieniec. Prezes A. Badurek przekazał na ręce Prezesa Waldemara Basty list gratulacyjny od członków TMZM, który publikujemy poniżej.

 

 

 

 

 

Foto: Marian Modzelewski
Na zdjęciu członek Zarządu TMZM Sabina Przybyłowska, prezes Andrzej Badurek oraz prezes PTN Waldemar Basta  przyjmujący gratulacje i kwiaty.

 

  

 

Pobierz list gratulacyjny

 

 

 

 

TMZM w Radio Wama
 

 

 


Na początku marca Radio Wama wyemitowało wywiad z prezesem TMZM. Wywiad przeprowadziła dziennikarka Natalia Koptas.

Oto tekst wywiadu, pytania i odpowiedzi.

Czym zajmuje się TMZM?

To czym zajmuje się Towarzystwo określa statut, lecz mówiąc krótko interesuje nas wszystko, co dotyczy regionu i integruje społeczeństwo. Zależy nam na tym, aby Ziemia Mrągowska była powszechnie znanym i podziwianym zakątkiem Mazur. Chcemy, żeby tutejsi ludzie byli szczęśliwi i dumni z tego, że są mieszkańcami tej ziemi.

Jak osiągnąć ten cel?

Jest wiele sposobów prowadzących do celu jak konkursy, spotkania, różne imprezy inicjowane lub inicjowane i organizowane przez nas. Bierzemy udział w przedsięwzięciach gminnych, miejskich i powiatowych. W zeszłym roku po raz pierwszy zagościliśmy na afiszach jako współorganizatorzy Dni Mrągowa. Również w zeszłym roku udało nam się dokonać czegoś czego pomimo prób nikt dotąd nie zdołał dokonać. Myślę o spektaklu teatralnym pt. „Pamiętniki Adama i Ewy” wyreżyserowanym przez Wojciecha Malajkata, z udziałem aktorów pochodzących z Mrągowa. Wiadomo, że sami nie dalibyśmy sobie rady z tym trudnym zadaniem. Pomogło nam wsparcie jakie otrzymaliśmy od Burmistrza Mrągowa i współorganizatorów - MDK oraz CKiT w Mrągowie. Tutaj muszę zaznaczyć, że najważniejsze i najtrudniejsze zadanie, od wykonania, którego zależało powodzenie imprezy przypadło pomysłodawcy  - TMZM. Nasi współorganizatorzy zapewniali wszystko, lecz nie zapewniali scenariusza, reżysera no i aktorów. Tym zajęliśmy się my i pomimo wielu trudności podołaliśmy zadaniu. Odkąd pamiętam, a pamiętam wiele, żaden spektakl teatralny w Mrągowie nie cieszył się tak olbrzymim wzięciem. Słyszałem głosy, że należy spektakl powtórzyć. Oczywiście też tak sądzę, lecz niech zajmą się tym osoby odpowiedzialne za kulturę w mieście. Już nie my, nasza rola skończyła się, droga została przetarta więc teraz powinno pójść łatwiej. Imprezy takie jak ten spektakl integrują społeczeństwo i popychają je do działania na rzecz środowiska, a o to nam przecież chodzi.

Jakie są najbliższe plany Towarzystwa?

Rok 2008 obfituje w rocznice. TMZM obchodzi swoje 35 urodziny, Mrągowo jako miejscowość kończy 660 lat, powiat mrągowski 190 lat, no i jak co roku Dni Mrągowa. Jak widać jest co robić. Ponadto są jeszcze inne sprawy do załatwienia zgłaszane przez naszych członków. Jedną z nich jest wniosek zgłoszony przez Ryszarda Bitowta na Zebraniu Ogólnym TMZM dotyczący reaktywowania w Mrągowie sanatorium.

Czy jest szansa na reaktywowanie sanatorium w Mrągowie?


Moim i nie tylko moim zdaniem taka szansa istnieje Towarzystwo wystąpiło w tej sprawie z pismem do władz powiatowych i miejskich. Obecnie oczekujemy odpowiedzi.
Mrągowo jest jednym z ośmiu miast dawnych Prus Wschodnich dzisiaj należących do Polski, w których przed wojną były sanatoria. W Mrągowie było najstarsze. Z całej tej ósemki pozostało jedno w Gołdapi, które cieszy się powodzeniem i ożywia miasto. Sanatorium w Gołdapi istnieje w oparciu o właściwości klimatyczne skrawka puszczy nadgranicznej. W Mrągowie występują trzy strefy klimatyczne i są lecznicze minerały. W dzisiejszym Parku Słowackiego przed wojną funkcjonowało sanatorium z dwoma pijalniami wody mineralnej leczącej schorzenia przewodu pokarmowego. Są tutaj też błota przyźródłowe na schorzenia reumatyczne i torfy. Prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą będzie uzyskanie przez miasto statusu uzdrowiska. Przejrzałem ustawę o uzdrowiskach i nie znalazłem w niej nic takiego co mogłoby uniemożliwić uzyskanie tego statusu. Mogę się jednak mylić...trzeba więc poczekać na odpowiedź władz i w oparciu o nią podjąć dalsze działania.

Wkrótce na stronie internetowej www.it.mragowo.pl i w gazetach lokalnych powinien ukazać się mój artykuł, w którym będzie można znaleźć więcej informacji na temat 100 – letniej tradycji sanatoryjnej w Mrągowie.

Na zakończenie przesyłam pozdrowienia od TMZM dla słuchaczy Radia Wama.

 

 


 
Zwiedzanie Muzeum
 

 

 


W sobotę 08. marca członkowie TMZM obejrzeli zbiory wystawiennicze mrągowskiego Muzeum. Zwiedzanie tej placówki było jednym z punktów planu pracy Towarzystwa na pierwsze półrocze 2008 roku.

Towarzystwu zależy na wzroście popularności Muzeum zarówno wśród społeczeństwa Mrągowa jak i osób przyjezdnych. W zwiedzaniu uczestniczyło około trzydziestu osób.

 

 

 

fot. Marian Modzelewski

 

 


Kierowniczka Muzeum Pani Katarzyna Ferdynus udzieliła obszernych informacji na temat pięciu aktualnie znajdujących się w muzeum wystaw, udzieliła też wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zwiedzający oprócz wartości edukacyjnych i poznawczych zdobyli przekonanie o potrzebie istnienia Muzeum w Mrągowie i wspierania go na co dzień przez społeczeństwo.

Każdy z nas w miarę swoich możliwości może dobrze przysłużyć się tej placówce na przykład poprzez zachęcanie znajomych i członków rodzin do jej odwiedzenia. Czy nie warto byśmy w ramach pokazywania  miasta przyprowadzili ich do Muzeum? Niech każdy z nas raz w roku pokaże odwiedzającym go znajomym lub rodzinie mrągowskie Muzeum! 

Z tym apelem zwróciłem się 08.03.08 r.do uczestników zwiedzania. Dzisiaj zwracam się do wszystkich czytających ten tekst. Wspierajmy nasze Muzeum każdy na swój sposób, jak kto może... po to, aby nam się rozwijało i abyśmy byli z niego dumni.

 

 


Prezes TMZM Andrzej Badurek

 

 Zachęta do lektury

 

 


Na podstronie - 660 lat Mrągowa i 190 lat Powiatu Mrągowskiego, zamieszczono ciekawe reportaże i opowiadania obrazujące życie mieszkańców Ziemi Mrągowskiej w przeszłości. Autorami publikacji są dziennikarze, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Anna Kwiatkowska i Andrzej Badurek. Wybrane prace drukowane były w pismach lokalnych, ogólnopolskich i prasie polonijnej. Zachęcamy do ich przeczytania.
 

 

 


Spacerkiem po Mrągowie

 

 Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej z okazji Światowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego zorganizowało dla mieszkańców Mrągowa i nie tylko bezpłatną wycieczkę po mieście z przewodnikiem.

W sobotę 23 lutego pomimo niesprzyjającej wycieczkowiczom aury w holu CKiT zebrała się spora grupa chętnych do zwiedzania miasta. Wycieczkę po Mrągowie oprowadzał i zapoznawał z jego historią kierownik MCIT Robert Wróbel. Wśród uczestników wycieczki nie zabrakło członków naszego Stowarzyszenia, którzy jak przystało na Miłośników Ziemi Mrągowskiej są obecni zawsze i wszędzie tam gdzie dzieje się coś ciekawego i dobrego dla miasta i regionu.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Antoni Uliczka z małżonką podczas udzielania wywiadu.
 

 

 

 


Zebranie Ogólne TMZM
10.01.2008 r.

 

 

 


 
Dziesiątego stycznia w sali konferencyjnej mrągowskiego ratusza odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Ogólne TMZM.

 

 

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:
Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Gminy Mrągowo - Marianna Drężek,
Starosta Mrągowski - Dominik Tarnowski,
Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo - Sławomir Olender,
Przewodniczący Koła w Mrągowie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Olsztynie - dr Jan Gancewski

 

 

 

Zebranie otworzył, powitał gości i złożył życzenia noworoczne prezes TMZM Andrzej Badurek. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć o zmarłym na jesieni długoletnim członku Towarzystwa oficerze Wojska Polskiego Mieczysławie Wieczorkiewiczu.

 

 

 

Pierwszym i najbardziej sympatycznym punktem programu był koncert kolęd w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół w Marcinkowie prowadzonego przez nauczycielki: Dorotę Dymerską i Alicję Roślik.

 

 

 

 

Po popisie artystycznym młodzieży Prezes TMZM wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom oraz dyplomy jubileuszowe działaczom Towarzystwa:
Leokadii Komorowskiej, Wandzie Waligórze, Antoniemu Daszkiewiczowi i Aleksandrowi Talkowskiemu.

Członek TMZM Julian Osiecki - Przewodniczący Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego otrzymał przyznany przez Zarząd list gratulacyjny z okazji wyboru na to stanowisko. Jednocześnie prezes Andrzej Badurek złożył gratulacje dwojgu członkom TMZM Czesławie Wiśniewskiej z okazji utworzenia przez nią w Mrągowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Tadeuszowi Malinowskiemu z okazji przyznania mu „Złotej Odznaki WOPR z Liśćmi Laurowymi”. Najwyższego odznaczenia tej organizacji.

Porządek dzienny  zebrania przewidywał podsumowanie działalności TMZM w drugim półroczu 2007 roku. Podsumowania dokonał prezes A. Badurek stwierdzając m.in., że rok 2007 był dla Towarzystwa niezwykle pracowitym rokiem a udział w organizacji obchodów Dni Mrągowa był priorytetowym zadaniem TMZM w 2007 roku. Z zadania tego Towarzystwo wywiązało się należycie.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji Burmistrza Mrągowa o sytuacji w mieście, o trwających inwestycjach i zamierzeniach na przyszłość. Otolia Siemieniec odpowiedziała też na szereg zadanych jej pytań.

W dalszej części zebrania wiceprezes TMZM Tadeusz Malinowski przedstawił propozycje planu pracy na pierwsze półrocze 2008 r.

W dyskusji głos zabrali między innymi:

1. Ryszard Bitowt zaproponował podjęcie starań o reaktywowanie uzdrowiska w Mrągowie. "Mrągowo miało już sanatorium, jest 100-letnia tradycja uzdrowiskowa" – powiedział.
 
W Parku Słowackiego w Mrągowie były robione odwierty i wiadomo, że są tam wody mineralne i  błoto maziowe (borowiny)

2. Jan Gudelis stwierdził, że Park Słowackiego wymaga większej troski ze strony miasta. Miejsce niegdyś najpiękniejsze w mieście dzisiaj służy za wysypisko śmieci."Przyroda ginie, prosi o ratunek dla tego środowiska" - zakończył.

3. Marian Martuś zwrócił się do Zarządu TMZM o złożenie wniosku do Urzędu Miasta o zakazanie „palenia gumy” podczas parady „Pikniku Country”. W dobie walki z dymem papierosowym zanieczyszcza się środowisko. Wdychamy spaliny.

4. Starosta Dominik Tarnowski przekazał wiele interesujących informacji o tym, co się dzieje w  powiecie, jakie nastąpiły zmiany i jakie zmiany nastąpią w niedalekiej przyszłości. Powiedział też między innymi o zakupach sprzętu dla Szpitala Powiatowego i Straży Pożarnej w Mrągowie, o naprawie i modernizacji dróg w powiecie oraz odpowiadał na zadawane pytania.

5. Julian Osiecki w swoim wystąpieniu powiedział, że Mrągowo jest w czołówce miast pozyskujących środki finansowe z zewnątrz w związku z tym jest szansa na dobry rozwój tego miasta. Powiedział też , że sprawę uzdrowiska w Mrągowie należy drążyć i zaprosić na spotkanie posłów aby spojrzeli na nasze problemy. Zaprosił zebranych do odwiedzenia MOPS–u.

6. Marianna Drężek podziękowała w imieniu Urzędu Gminy za zaproszenie na zebranie stwierdzając, że gmina i miasto żyją w symbiozie.

Po zakończeniu zebrania uczestnicy obejrzeli urządzoną na tę okoliczność wystawę fotograficzną autorstwa Mariana Modzelewskiego obrazującą działalność TMZM w 2007 roku.