Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury zapraszają do udziału wtrzeciej edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.

Eliminacje subregionalne konkursu odbędą się: 15 listopada w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, 22 listopada w Zespole Szkół im. Macieja Rataja nr 6 w Ełku oraz 29 listopada w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, finał regionalny konkursu dla laureatów I miejsc edycji subregionalnych planowany jest 6 grudnia w Olsztynie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych.

Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoich rodzajów produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Warmii, Mazur i części Powiśla przynależnej do Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje (np. koła gospodyń wiejskich). Zgłoszone produkty będą oceniane w dwóch kategoriach:


I. Produkty

- Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

- Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

- Napoje regionalne

- Inne produkty regionalne

II. Potrawy

Zgłoszenia oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronach organizatorów:
www.wmirol.org.pl,www.europe-direct.olsztyn.pl,www.warmia.mazury.pl, zakładka: jakość i znaki regionalne.


Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 24 października 2008 r. na adres:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Al. M. J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

fax: 089 535 48 43 e-mail:
europe-direct@olsztyn.wmirol.org.pl

z dopiskiem „Smaki Warmii, Mazur oraz  Powiśla na stołach Europy”


Organizatorzy zapewniają warunki do przygotowania i prezentacji potraw i produktów. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Patronat medialny nad konkursem sprawują: Polskie Radio Olsztyn S.A., „Gazeta Olsztyńska” i TVP Olsztyn.

 

Pobierz:

Regulamin

Karta zgłoszenia


 
Źródło:
www.wm.24.pl