Program spływu
„Odkryj Kajakowy Szlak Dajny 5-6.06”


Termin: 5-6.06.2010 r.

Dzień, miejsce spotkania grupy: 5 czerwca (sobota), dworzec PKS w Mrągowie, ul. Kolejowa 2C. Wyjazd do miejsca rozpoczęcia spływu godz. 11.00.

Trasa spływu: j. Wągiel - j. Wierzbowskie – j. Czos – j. Czarne – j. Kot – j. Juno – j. Kiersztanowskie – j. Śpigiel – j. Dejnowa

Organizatorzy:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Centrum Kultury i Turystyki, przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie, tel./fax 89 741 80 39,
www.it.mragowo.pl, info@it.mragowo.pl
2. Warmińsko – Mazurski oddział PTTK w Olsztynie, 10-950 Olsztyn, ul. Staromiejska 1/13, tel./fax 89 527 36 65,
www.mazury.pttk.pl, e-mail: poczta@mazury.pttk.pl

Zapisy:
Uczestnik spływu, który wpisze się na listę uczestników zobowiązany jest dokonać opłaty wpisowej w wysokości 39 zł/os. Opłata posłuży pokryciu części kosztów związanych z organizacją spływu. Opłatę wpisową można dokonać w siedzibie Organizatora do dnia 2.06.2010 w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. Warszawskiej 26 lub przelewem na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” nr 59 9350 0001 0216 3329 2062 0001 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”. W przypadku dokonania opłaty przelewem uczestnik powinien okazać na starcie spływu potwierdzenie przelewu.

Opis trasy:
Spływ podzielony jest na dwa etapy i trwa dwa dni. Spływ kajakowy szlakiem rzeki Dajny rozpocznie się na j.Wągiel koło Piecek, a skończy się w Świętej Lipce na j. Dejnowa. Całość trasy to ok. 33 km: j. Wągiel – j. Wierzbowskie – j. Czos – Mrągowo (nocleg) – j. Czarne – j. Kot – j. Juno – j. Kiersztanowskie – j. Śpigiel – j. Dejnowa – Święta Lipka. Na stronie
www.it.mragowo.pl znajdą Państwo szczegółowy kilometraż.

Organizatorzy zapewniają transport z Mrągowa przy dworcu PKS/PKP (ul. Kolejowa 2c) do miejsca rozpoczęcia spływu oraz powrót następnego dnia ze Świętej Lipki do Mrągowa na dworzec PKS/PKP. Szlak kajakowy rzeki Dajny nie należy do łatwych. Przebiega on jeziorami połączonymi malowniczymi rzeczkami. W Mrągowie dla uczestników spoza Mrągowa przewidziany jest nocleg wraz z drobnym poczęstunkiem przy ognisku (
Kemping „Cezar”). Dnia 6.06 przed rozpoczęciem spływu przewidziane jest śniadanie dla uczestników spoza Mrągowa nocujących w miejscu zapewnionym prze organizatorów w Mrągowie.

Spływ „Odkryj Kajakowy Szlak Dajny 5-6.06” ma na celu promocję szlaku, a także ma zwrócić uwagę, na prace zmierzające do modernizacji infrastruktury oraz poprawiających komfort spływów kajakowych.

Organizatorzy zapewniają kajaki wraz z transportem, nocleg osobom spoza Mrągowa, transport z Mrągowa do j. Wągiel oraz powrót ze Świętej Lipki do Mrągowa, ognisko osobom spoza Mrągowa (5.06), ubezpieczenie NNW oraz śniadanie (6.06) osobom spoza Mrągowa.

Uczestnicy, którzy nie korzystają z noclegu przygotowanego przez organizatorów, mogą wynająć kajaki w firmie pomagającej w przygotowaniu imprezy - Kanu. W takim przypadku uczestnik nie musi dokonywać opłaty wpisowej, natomiast powinien zgłosić cheć udziału w spływie.

Patronat:
Patronat nad spływem „Odkryj Kajakowy Szlak Dajny 5-6.06” obejmują wszystkie samorządy, przez teren których przechodzi kajakowy szlak Dajny, nad którego projektem modernizacji trwają obecnie prace:
Wójt Gminy Piecki Maria Jarczewska,
Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński,
Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec,
Burmistrz Miasta i Gminy Reszel Zdzisław Szypulski,
Starosta Powiatu Mrągowskiego Dominik Tarnowski,
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Tadeusz Mordasiewicz.

 

Pobierz:

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie

- Regulamin uczestnictwa

- Regulamin zapisów

 

O projekcie modernizacji Kajakowego Szlaku Dajny (źródło: www.mragowo.pl)

Sześciu partnerów samorządowych w gabinecie Burmistrza Miasta Mrągowo-Otolii Siemieniec podpisało aneks do porozumienia w sprawie realizacji projektu "Spływ Rzeką Dajną".

Projekt "Spływ Rzeką Dajną" dotyczy różnych działań na szlaku kajakowym Piecki - Mrągowo - Kiersztanowo - Św. Lipka o długości 32.4 km , mających na celu udrożnienie strugi i wypromowanie szlaku rzeki Dajny.

Samorządowcy pierwsze rozmowy rozpoczęli już w 2007 roku, kiedy na podstawie podjętych przez rady samorządów uchwał podpisano porozumienie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektu turystycznego „Spływ Rzeką Dajną”. W listopadzie 2009 roku został zaakceptowany i przyjęty dokument pn.: „Koncepcja aktywizacji turystycznej szlaku kajakowego na rzece Dajnie”. Opracowanie jest propozycją najlepszych rozwiązań strategiczno-organizacyjnych opartych na wynikach audytu w terenie, pogłębionych o analizę rozwiązań funkcjonujących z sukcesem na innych szlakach wodnych.
Mając na uwadze jak najszybsze usprawnienie ruchu kajakowego na Dajnie reprezentanci Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy i Miasta Reszel, Gminy Piecki, Powiatu Mrągowskiego, Powiatu Kętrzyńskiego podpisali aneks do porozumienia ,,Spływ Rzeką Dajną". Partnerzy podjęli już decyzje o jak najszybszym zleceniu opracowania przedprojektowego. Zostanie wyłoniona firma, która przeprowadzi wszystkie potrzebne analizy i wskaże wartość niezbędnych prac na szlaku.

Dajna jedna z piękniejszych rzek Mazur, jest dopływem rzeki Guber. Szlak kajakowy jest dość łatwy, choć miejscami uciążliwy. Kilka odcinków przebiega przez duże jeziora, należy zachować ostrożność w czasie wiatru. Szlak został oznakowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie w lecie 2005 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ze względu na tłok panujący na Krutyni, zapomniany Szlak Rzeki Dajny”, ma szanse zaistnieć i stać się popularnym.