Europejskie Dni Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W Mrągowie Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem "Polski splot mazurskich gburek z Ządźborka", w dniach 7 i 15 września, a organizatorem jest Stowarzyszenie Zielone Dzieciaki.

7 września 2019 r., sobota, 12:00-13:30
Zapraszamy na przyrodniczy spacer na trasie: od starego ratusza do parku pamięci na tzw. ządźborskie pola. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja dawnego stroju mazurskiego damskiego i męskiego. W ramach spotkań EDD będziemy opowiadać o skomplikowanych losach kobiet, które przybyły na Mazury i tych urodzonych na Mazurach. W trakcie spotkania poruszymy temat dbałości o wspólną przeszłość. Na miejscu Henrietty Mrongovius kuzynki Celestyna Mrongoviusa, działa walczącego o zachowanie polskości na Mazurach, a od którego Mrągowo nosi swoją nazwę posadzimy wspólnie z uczestnikami jesienne kwiaty i ozdobne rośliny. Spotkanie odbędzie się w lekkiej konwencji i bez ograniczeń wiekowych uczestników, dostoswane do tempa spaceru rodzinnego.

15 września 2019 r., niedziela, 12:00-13:30
W Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (ul. Warszawska 26) na zakończenie akcji EDD pokażemy prace rękodzielniczą, odbędzie się też prezentacja warsztatu tkackiego twórczyni ludowej. Pokażemy polskie i mazurskie sploty w tkaninach oraz zaprezentujemy splecione historie kobiet ukazane w twórczości m.in. pisarek piszących o życiu dawnych Mazur.

Organizator:
Stowarzyszenie Zielone Dzieciaki
tel. 87 615 48 81