SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

 

ARTYKUŁ KOŚCIÓŁ KATOLICKI W MRĄGOWIE

⇒ Informacje ogólne

Kościół św. Wojciecha to jedyny zabytkowy kościół katolicki w Mrągowie. Zabytkowe kościoły innej wiary w Mrągowie to: prawosławny (dawna bożnica żydowska) i ewangelicki.

⇒ Położenie

Kościół św. Wojciecha położony jest przy jednej z głównych ulic w Mrągowie - ul. Królewieckiej, która dawniej prowadziła do Królewca.

⇒ Informacje szczegółowe

Witraże kościoła św. Wojciecha w Mrągowie

W 1894 r. zakład witrażowy Heinricha Oidtmanna z Linnich zrealizował oszklenie prezbiterium nowo zbudowanego katolickiego kościoła św. Wojciecha w Mrągowie. Na zespół witraży składa się trójdzielne okno środkowe w ścianie wschodniej prezbiterium oraz dwa dwudzielne okna w ścianach bocznych. Kompozycje witrażowe są zróżnicowane.


Warsztat Oidtmanna, oprócz oszklenia kościoła w Mrągowie, wykonał szereg innych witraży, które można zobaczyć w kościołach warmińskich w: Bieniewie, Bisztynku, Dobrym Mieście, Fromborku, Jesionowie, Kolnie, Kwiecewie, Olsztynie, Orzechowie, Sułowie oraz Świątkach. Jedyne sygnowane witraże sygnaturą Oidtmanna znajdują się w Bisztynku. Natomiast pozostałe witraże o kompozycjach figuralnych i dywanowych mają potwierdzenie w zachowanej dokumentacji zleceń i zamówień archiwum pracowni Oidtmanna.

Witraż centralny. Zdj. z archiwum MCIT

Sam zakład witrażowy Heinricha Oidtmanna (Glasmalerei Dr. H. Oidtmann) powstał w nadreńskim miasteczku Linnich k. Akwizgranu w 1857 roku. Założycielem pracowni był miejscowy lekarz Heinrich I Oidtmann (1838-1890), który w ten sposób urzeczywistnił swoje długoletnie zainteresowanie malarstwem na szkle. Prowadząc firmę przez trzydzieści trzy lata pozostawił po sobie ogromny dorobek w postaci publikacji na temat witraży oraz wiele oszkleń. Po jego śmierci w 1890 roku warsztat przejął syn Heinrich II Oidtmann (1861-1912). Zakład pod jego kierunkiem funkcjonował przez kolejne dwadzieścia dwa lata. Za jego czasów powstało mnóstwo witraży, nie tylko w Europie, ale i w Azji, Afryce i Ameryce. Był autorem monumentalnych opracowań dotyczących historii witraży i technik witrażowych. Po jego śmierci w 1912 roku, warsztat objął na następne siedemnaście lat syn Heinrich III Oidmann (1888-1929). Od 1929 roku do końca ostatniej wojny właścicielką zakładu była Ludovica Oidtmann, a następnie jej synowie – Friedrich i Ludovikus Oidtmann. Warsztat witrażowy działa do dziś w miejscu założenia, prowadzony przez piąte już pokolenie tej rodziny - Heinricha i Stefana Oidtmannów. W 2007 roku warsztat obchodził jubileusz 150 lat swego istnienia.

Warsztat Dr Heinricha Oidtmanna w Linnich/Nadrenia założony w 1857 r.

Na terenie dawnych Prus Wschodnich, obok pracowni Oidtmanna, działały inne warsztaty m. in. Jozefa Marii Machhausena z Koblencji, Wilhelma Mayra z Koblencji, Franza Binsfelda z Trewiru i Adalberta Rednera z Wrocławia tworzące witraże, które do dziś upiększają wnętrza kościołów Warmii i Mazur.

Tekst opracował Stanisław Kuprjaniuk na podstawie:  „Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w II połowie XIX i na początku XX wieku” – Myriam Wierschowski, Weronika Wojnowska, Stanisław Kuprjaniuk

Użyteczne linki:

www.glasmalerei-oidtmann.de

www.glasmalerei-museum.de/DGML_DE/DGML_DE.htm

Strony autora tekstu - Stanisława Kuprjanika

www.frombork.republika.pl

www.warmiakapliczki.republika.pl

⇒ Historia

Zbudowany w stylu neogotyckim w 1860 r., na ziemi dawniej należącej do bogatej mrągowskiej wdowy, Justyny Timnik, która po śmierci przekazała swoje dobra gminie katolickiej. Do niej również należał budynek przy ul. Królewieckiej, w którym mieściła się dawna plebania, dziś jest tu kancelaria parafialna i biblioteka.
 

⇒ Galeria

fot. Marian Modzelewski

 

⇒ Kontakt

Parafia kościoła św. Wojciecha
ul. Królewiecka 32
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 21 66

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Kościół prawosławny w Mrągowie

Kościół ewangelicki w Mrągowie

Obiekty muzealne

Miasteczko westernowe Mrongoville

Szlaki piesze

Szlaki rowerowe

Całoroczny Ośrodek Sportowy Góra Czterech Wiatrów

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo

Marcinkowo

Młynowo

Kosewo