Zobacz też: Zabytkowe mrągowskie cmentarze

 

Gmina Mrągowo

 • Bagienice Małe (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Krzywe (2 cmentarze ewangelickie. Jeden wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986, drugi w dniu 05.03.1986)
 • Lembruk (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Muntowo (2 cmentarze ewangelickie. Pierwszy przy drodze do Użranek wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 20.02.1986. Drugi przy drodze na Zalec wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Nikutowo (2 cmentarze, jeden wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Polska Wieś (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Rydwągi (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Szestno (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)
 • Wyszembork (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986)

Inne cmentarze w Gminie Mrągowo znajdujące się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:


Gmina Piecki

 • Nawiady (cmentarz przy kościele ewangelickim wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 05.08.1968)

Inne cmentarze w Gminie Piecki znajdujące się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:


Gmina Sorkwity

 • Jełmuń (cmentarz rodowy rodziny von Woisky wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 20.11.2000)
 • Jędrychowo (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Maradki (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Pustniki (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Rozogi (2 cmentarze. Jeden ewangelicki na płd. od wsi, przy szosie wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987. Drugi także ewangelicki ok. 1 km na płd. od wsi wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Rybno (2 cmentarze. Jeden ewangelicki na zach. od wsi, ok. 100 m od szosy wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987. Drugi także ewangelicki na polu na płd.-zach. od wsi wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Surmówka (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 26.03.1987)
 • Sorkwity (cmentarz przy kościele ewangelickim wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 30.07.1968)

Inne cmentarze w Gminie Sorkwity znajdujące się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:


Gmina Mikołajki

 • Baranowo (2 cmentarze ewangelickie. Oba wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 11.01.1989). Patrz też niżej - Baranowo-Nadawki
 • Dybowo (2 cmentarze. Cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 11.01.1989)
 • Cudnochy (cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 11.01.1989)
 • Jora Wielka (3 cmentarze. Cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 11.01.1989)
 • Mikołajki (2 cmentarze. Cmentarz żydowski wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 22.11.1991. Drugi cmentarz komunalny, dawniej ewangelicki wpisany w dniu 23.07.1986)
 • Nowe Sady (cmentarz ewangelicki do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 10.01.1989)
 • Olszewo (2 cmentarze. Jeden ewangelicki z kwaterami żołnierzy wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych 15.05.1986, Drugi także ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w tym samym dniu)
 • Prawdowo (cmentarz ewangelicki przy drodze na Nowe Sady wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 11.01.1989)

Inne cmentarze w Gminie Mikołajki znajdujące się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: