W Kosewie Górnym znajdują się 2 cmentarze.

I cmentarz

Maleńki cmentarz położony w środku
Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym.

II cmentarz

Mały zniszczony cmentarz, usytuowany na górce, w środku wsi. Po grobach pozostały jedynie betonowe obramienia.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008