Kolej na rower!
Kolej na rower!

Rowerowa trasa zwiniętych torów. Niewielkim kosztem zrewitalizowano i dostosowano do potrzeb ruchu pieszo-rowerowego dawny nasyp kolejowy łączący Piecki z Mrągowem.

Z inicjatywą utworzenia ścieżki rowerowej po nasypie nieistniejącej już przedwojennej kolei łączącej Ruciane-­Nida z Mrągowem w 2015 roku wyszła Gmina Piecki. Zorganizowane zostały trzy spotkania nad koncepcją utworzenia trasy. Powstał również list otwarty do władz województwa.

Od pomysłu do działania przeszło Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” wspólnie z Klubem Biegacza Mrągowo. Od marca do maja tego roku trwało udrożnienie trasy z Piecek do Mrągowa. Najpierw usunięte zostały krzaki, mniejsze drzewka, przeszkody terenowe, jak leżące drzewa czy kamienie. Następnie teren został wyrównany, przy czym usunięta została wierzchnia warstwa trawy, a sama powierzchnia trasy utwardzona. Do końca lipca wydana zostanie ulotka informacyjna oraz zorganizowany zostanie rajd rowerowy promujący nowy szlak. Działania pod nazwą „Rowerem do Piecek” wsparła finansowo Gmina Piecki. Teraz nasyp kolejowy, który pozostał po rozebranych po wojnie torach, otrzymał nowe życie. Trasa z Mrągowa do Piecek liczy 14 km. Docelowo ma to być jednak szlak o łącznej długości około 40 km i kończyć się w Rucianem-Nidzie.

Projekt „Rowerem do Piecek” dofinansowany jest ze środków Gminy Piecki.