Ma zawierać powojenne zdjęcia Mrągowa i wspomnienia mrągowian po 1945 roku. Do końca listopada powstanie wyjątkowa publikacja będąca sentymentalną podróżą w przeszłość, powstałą ze zbiorów domowych archiwów i pamięci mieszkańców naszego miasta.

Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej oraz Muzeum Warmii i Mazur już od czterech lat prowadzą akcję zbierania powojennych zdjęć Mrągowa. Odzew mrągowian jest na tyle duży, że do tej pory udało się zorganizować dwie wystawy w mrągowskim muzeum. Teraz grupa mieszkańców „Mała ojczyzna” chce iść o krok dalej i wydać publikację zawierającą powojenne fotografie Mrągowa i wspomnienia mieszkańców. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX".

Atutem publikacji będą nie tylko unikatowe, bo pochodzące z domowych archiwów zdjęcia, ale również wspomnienia mieszkańców z czasów powojennych. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane podczas wystawy, zamieszczone na stronie www.poznajmragowo.pl oraz wydane w formie publikacji.

Bohaterem wydawnictwa ma być Mrągowo zarówno na fotografiach, jak i we wspomnieniach mrągowian. Wydawnictwo będzie miało duży wymiar emocjonalny i stanowić będzie bezcenny materiał związany z historią naszego miasta.

 

Fot. Dariusz Żyłowski fot. Konserwator Zabytków fot. Piotr Deptuła

 


 Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”, którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Promocja projektu

Lokalny pamiętnik historii

Powstanie album z powojennymi zdjęciami Mrągowa

Kurier Mrągowski Nr 29(707) czwartek 21-27.07.2016 r. ISSN 1731-7576 NR INDEKSU 350176

Bardzo, bardzo długo nie trzymałam tego zeszytu w ręku. Dzisiaj jest już koniec sierpnia 1950 roku...

Powojenne spojrzenie na Mrągowo

Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”

Wspomnienia Mrągowian lub osób związanych z miastem

Centrum Kultury i Turystyki użycza osobowości prawnej grupie nieformalnej "Mała Ojczyzna"

Organizatorzy wystawy poszukują starych zdjęć z Mrągowa

Pinterest

Powojenne spojrzenie na Mrągowo -  Mazuria.tv