Wypełnij ankietę on-line
Wypełnij ankietę on-line

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”. 

 
Właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu Gminy Mrągowo zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Badanie ankietowe odnosi się do m.in. następujących kwestii: 
a. Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
b. Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich 
c. Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał
d. Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych 
e. Przynależność do organizacji branżowych
f. Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

Link do ankiety w wersji elektronicznej https://forms.gle/jG9vDcLEN4YXF15Y7