Piotr Dondajewski

Mrągowski artysta i grafik, prezes Polskich Artystów Plastyków na Warmii i Mazurach. Przed laty nauczyciel – do dziś jego uczniowie wspominają go jako pedagoga utalentowanego i wyrozumiałego. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień i nagród: niedawno zajął drugie miejsce w IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej „O Medal Prezydenta”. Nagroda w tym cyklicznie organizowanym przeglądzie dokonań środowiska artystycznego naszego województwa jest dużym wyróżnieniem. Piotr Dondajewski wystartował w kategorii „projektowanie graficzne”. Jury uznało, że jego plakat, zatytułowany „Bus”, charakteryzuje się umiejętnym i nowoczesnym skojarzeniem formy i liternictwa. Nie było to jego jedyne wyróżnienie – otrzymał również odznaczenie „Zasłużonego Działacza Kultury”.
— Cieszę się, że doceniono moją działalność – mówi artysta. O sobie mówi, że maluje przez całe życie. Gdyby miał urodzić się jeszcze raz – również zostałby plastykiem. Nie tylko maluje, ale również projektuje znaki graficzne i przedmioty użytkowe.

www.dondajewski.zpap.olsztyn.pl

 Piotr Dondajewski odbiera odznaczenie "Zasłużonego Działacza Kultury"
fot. archiwum artysty

 

Tadeusz Bałakier

Tadeusz Bałakier urodził się w 1958 r. w Sokółce. Studiował malarstwo w pracowni prof. Wojciecha Sadlera. Dyplom na krakowskiej ASP w pracowni prof. Leszka Misiaka. Jest członkiem związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i akwarelą. W latach 2006 – 2008 był członkiem grupy „Zaścianek”, wraz z Bartoszem Milewskim i Karolem Wilkiem. W tym okresie brał udział w wystawach organizowanych przez grupę w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

Obecnie mieszka i tworzy w woj. Warmińsko – mazurskim. Jak sam twierdzi, odczuwa powinowactwo duchowe i artystyczne z wieloma pejzażystami polskimi okresu Młodej Polski. W swej twórczości nawiązuje do plenerowego malarstwa Jana Stanisławskiego. Inspiracje do swej twórczości znajduje na Warmii i Mazurach, W Kazimierzu Dolnym i okolicach, wybrzeżu bałtyckim, Krakowie oraz innych zakątkach naszego kraju. Temat dominujący w twórczości Bałakiera to pejzaż Warmii i Mazur. Warmińskie chaty czy mazurskie jeziora są bliskie nie tylko artyście, ale także licznym odbiorcom jego sztuki zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Artysta przez około 10 lat mieszkał w Mrągowie.

Nagrody i wyróżnienia:
- 2002 – II nagroda „Spotkanie nowa sztuka w dawnej” gal. Art.-Deco, Olsztyn
- 2003 – I nagroda „Olsztyn w malarstwie i rysunku” gal. Art. – Deco, Olsztyn
- 2004 – I nagroda „ Olsztyn mało znany” gal. Art.-Deco, Olsztyn
- 2007 – II nagroda „Wyspiański, Poeta-Malarz” ASP, Kraków

Obrazy Tadeusza Bałakiera można obejrzeć w Pracowni Złotniczej Romualda Królika w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 6, tel. 89 741 37 01

 

   


 

Józef Jabłoński

 

Doskonały artysta zajmujący się karykaturami - uświetni każdą imprezę (rocznica, jubileusz, spotkanie) rysując karykatury portretowe "na żywo"

tel. 500 600 497

 

 

Jan Gudelis